Práva cestujúcich v leteckej doprave

Existuje lehota, v ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody pri meškajúcej, stratenej alebo zničenej batožine?

Ak sa vaša batožina nenájde do 21 dní, považuje sa za stratenú a vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu. Potom je potrebné do 7 dní uplatniť si reklamáciu. V prípade poškodenia batožiny musíte podať písomnú reklamáciu ihneď po zistení škody a najneskôr do 7 dní. Zároveň v oboch prípadoch vyčíslite škodu, ktorá stratou či poškodením batožiny vznikla a to najlepšie priložením kópií dokladov o kúpe stratených vecí, čestným vyhlásením, či svedeckou výpoveďou.

Čo robiť, ak batožina nedorazila alebo dorazila poškodená?

Ak sa vaša batožina neobjaví na páse, prípadne sa objaví poškodená, rozhliadnite sa po letisku a hľadajte nápisy ako „Lost and Found“ ,„Baggage Claim Office“ alebo „ 行李领取处“. Je potrebné totiž priamo na letisku spísať PIR protokol, v ktorom sa snažte vzhľad kufra detailne popísať, čím zvýšite v prípade straty pravdepodobnosť jeho nájdenia. K reklamácii si prichystajte letenku, palubný lístok a batožinový lístok. Na PIR protokole budete mať referenčné číslo vašej reklamácie, ktoré vám uľahčí aj ďalšiu komunikáciu v prípade, že sa váš kufor tak skoro nenájde. Ak sa vaša batožina nenájde do 21 dní, považuje sa za stratenú a vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu. Potom je potrebné do 7 dní uplatniť si reklamáciu. V prípade poškodenia batožiny musíte podať písomnú reklamáciu ihneď po zistení škody a najneskôr do 7 dní. Zároveň v oboch prípadoch vyčíslite škodu, ktorá stratou či poškodením batožiny vznikla a to najlepšie priložením kópií dokladov o kúpe stratených vecí, čestným vyhlásením, či svedeckou výpoveďou.

Ak je na let rezervovaný väčší počet miest, než je k dispozícii, letecké spoločnosti musia najprv hľadať dobrovoľníkov. Mám právo na odškodnenie, ak sa prihlásim ako dobrovoľník?

Právo na odškodnenie máte, je však potrebné si ho dohodnúť s leteckou spoločnosťou.

Mám pri odmietnutí nástupu do lietadla právo na presmerovanie a aj na vrátenie ceny letenky?

Cestujúci, ktorému je odmietnutý nástup do lietadla má právo vybrať si, či bude presmerovaní alebo sa mu vráti cena letenky. Právo na primeranú starostlivosť zo strany leteckej spoločnosti majú len tí cestujúci, ktorí si zvolia presmerovanie.

Mám nárok na peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade, že vám je odmietnutý nástup do lietadla, vniká vám právo na finančnú kompenzáciu, a to vo výške 250 až 600 EUR.

Aké mám práva, ak mi dopravca neumožní nástup do lietadla, aj keď mám platnú letenku?

V prípade, že vám je odmietnutý nástup do lietadla, vniká vám právo na finančnú kompenzáciu, a to vo výške 250 až 600 EUR.  Tiež máte nárok na presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo na vrátenie ceny letenky, poprípade na bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu.  Pokiaľ budete čakať na ďalší let, letecká spoločnosť vám musí zabezpečiť primeranú starostlivosť.