Práva cestujúcich

Meškanie letu

Nie každé meškanie letu má pre dopravcu právne následky a menšie oneskorenia sa považujú za prijateľné. Vo všeobecnosti platí, že …
Zobraziť článok