Práva cestujúcich

Mám právo na náhradu ak vlak mešká alebo bol zrušený?

Áno, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

  • 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;
  • 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako 2 hodiny.