Práva cestujúcich v železničnej doprave

Mám právo na náhradu ak vlak mešká alebo bol zrušený?

Áno, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

  • 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;
  • 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako 2 hodiny.

Na stanici som zistil, že (medzinárodný) vlak má meškanie 2,5 hodiny. Aké sú moje práva?

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s 2,5 hodinovým meškaním, máte nárok na okamžité vrátenie ceny lístka resp. spiatočnú prepravu do východiskovej stanice. Ďalej máte nárok na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania) resp. na ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.

Môj vlak mešká 50 minút. Aké mám práva?

Počas čakania máte nárok na primerané informácie o situácii. Nárok na kompenzáciu vám vzniká až pri viac ako hodinovom meškaní.

Železničná spoločnosť porušila moje práva, ako postupovať pri reklamácii?

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca. Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny dozorný orgán vo vašej krajine.