Koronavírus: Aktuálne otázky a odpovede

Zrušili mi let. Mám právo na kompenzáciu zaplateného ubytovania, či rezervovaného auta v cieľovej destinácii?

Ako cestujúci v leteckej doprave máte práva plynúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004. Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované za tzv. mimoriadnu okolnosť. V prípade zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností cestujúci nemajú právo na vyplatenie finančnej kompenzácie zo strany leteckej spoločnosti.

Práve z tohto dôvodu cestujúci môžu využiť:

  • nárok na preplatenie 100% ceny letenky
  • nárok na náhradný let

V rámci týchto možností sa cestujúci môžu individuálne rozhodnúť. Výberom jednej z alternatív cestujúci stráca automaticky nárok na druhú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu výskytu koronavírusu odporúčame zvoliť si prvú možnosť, nakoľko poskytnutie náhradného letu môže byť vzhľadom na uvádzané prognózy značne komplikované. Lehota na vrátenie 100% ceny letenky trvá v rozmedzí 1-8 týždňov. Vzhľadom na situáciu je však možné predpokladať, že vrátenie ceny letenky bude trvať aj dlhšie.

Pri kontaktovaní leteckej spoločnosti so žiadosťou o vrátenie ceny letenky uveďte aj bankové údaje, kam majú zaslať peniaze (IBAN, BIC/SWIFT, meno majiteľa účtu, mena v ktorej je účet vedený).

Ak sa rozhodnem ísť na zakúpenú dovolenku a dostanem sa do karantény, kto bude kryť náklady?

V prípade, že bola v cene zájazdu zahrnutá aj doprava naspäť, ale návrat domov nie je v plánovanom termíne z dôvodu mimoriadnych okolností možný, cestovná kancelária znáša náklady na ubytovanie v rozsahu maximálne 3 nocí na jedného cestujúceho. V prípade, že musíte ostať v destinácii dlhšie ako 3 noci, CK od Vás môže požadovať úhradu vzniknutých dodatočných nákladov. Tieto náklady nie sú liečebnými nákladmi, a teda nie sú kryté ani poistením.

 

Mám zakúpený zájazd avšak pri vstupe do cieľovej krajiny musím po návrate absolvovať niekoľko týždňovú karanténu. Môžem zrušiť zájazd?

Áno môžete, pretože zájazd nie je možné vykonať za takých podmienok, ako bol rezervovaný. Absolvovanie karantény po návrate je podstatnou zmenou podmienok zájazdu. Predpokladom možnosti využitia bezplatného storna je skutočnosť, aby sa povinná karanténa po príchode  uplatňovala počas vášho plánovaného príchodu domov.

Mám zakúpený zájazd s termínom začatia o niekoľko mesiacov. Mám obavy z cestovania. Aké sú moje možnosti?

Ak stornujete zájazd teraz, budete musieť uhradiť stornopoplatok. Čím skôr zrušíte vašu rezerváciu, tým nižšie zvyknú byť stornopoplatky.  Avšak v prípade, že zrušíte zájazd teraz a riziková situácia bude v cieľovej destinácii pretrvávať, prídete o možnosť bezplatného storna v neskoršom čase. Spätné vrátenie uhradeného stornopoplatku nie je možné.

Ak budete čakať, môžu nastať nasledovné scenáre:

·         V cieľovej krajine nastali neodvrátiteľné okolnosti v dôsledku vírusu krátko pred začatím zájazdu – zájazd môžete zrušiť bezplatne.

·         Situácia sa upokojila – v prípade ak nechcete cestovať, pretože máte obavy, náklady na zrušenie poplatku  krátko pred odchodom budú veľmi vysoké.

Takže je to trochu hazard. V rámci eliminácie rizika vám odporúčame pokúsiť sa s CK dohodnúť na bezplatnej zmene termínu vašej rezervácie.

Mám zakúpený zájazd s termínom začatia o niekoľko mesiacov. Je možné využiť bezplatné storno?

Bezplatné stornovanie zájazdu v tomto prípade nie je možné. V zásade je možné využiť túto možnosť  bezplatného storna iba pri zájazdoch, ktoré sa začínajú počas nasledujúceho týždňa.  Ak je už ale zrejmé, že zájazd sa neuskutoční napr. už bol uložený zákaz vstupu do cieľovej destinácie s dĺžkou platnosti jeden mesiac, môžete ho už bezplatne zrušiť.

O týždeň mám ísť na zájazd. Musím vycestovať?

Ak v cieľovej destinácii alebo v jej bezprostrednej blízkosti nastali neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo možnosti prepravy do cieľového miesta, máte právo odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez storno poplatku. Mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj významné riziko pre ľudské zdravie. Týka sa to aj prípadov, ak je cieľová krajina v karanténe alebo by ste pri návrate museli absolvovať karanténne opatrenia.