Kontakt

Kedy by ste nás mali kontaktovať

  • mimosúdne riešime spotrebiteľské spory s cezhraničným aspektom a to v spolupráci s partnerským centrom siete ECC – Net v krajine obchodníka, ktorou môže byť každý členský štát Európskej únie, Island alebo Nórsko
  • poskytujeme právne poradenstvo v oblasti spotrebiteľských práv slovenských spotrebiteľov
  • uskutočňujeme spotrebiteľské vzdelávacie semináre
  • zúčastňujeme sa na rôznych akciách, prednáškach, konferenciách a diskusiách na tému ochrany spotrebiteľa
  • spolupracujeme s médiami pri tvorbe odborných článkov a reportáži so spotrebiteľskými témami

Kedy nás kontaktovať nemusíte

  • v prípade sporu slovenského spotrebiteľa so slovenským obchodníkom
  • v prípade spotrebiteľských sporov s obchodníkmi mimo Európskej únie, Islandu a Nórska
  • v prípade sporu s predávajúcim, ktorý nie je podnikateľom, ale súkromnou osobou

Náš tím

Mgr. Katarína Zalaiová, riaditeľka

Mgr. Pavel Pavlovkin, právnik

JUDr. Soňa Kubáni, právnik

Zuzana Zálešáková

Mgr. Zuzana Zálešáková, právnik

O sieti ECC-Net

ECC-Net je európska sieť pozostávajúca z 30 spotrebiteľských centier, po jednom centre v každom členskom štáte EÚ spolu s centrom v Nórsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Sieť je spolufinancovaná EK DG SANCO, čiže Európskou komisiou a jej Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Hlavným účelom, pre ktorý bola sieť zriadená, je vytvárať dôveru spotrebiteľov na vnútornom trhu v cezhraničné nakupovanie tovarov a služieb a jednou z kľúčových úloh siete je pomáhať spotrebiteľom pri ich cezhraničných sťažnostiach, resp. reklamáciách, pokiaľ im pri takomto cezhraničnom nákupe tovarov a služieb vznikne spotrebiteľský problém v súvislosti s reklamáciou.

Kontakt

Európske spotrebiteľské centrum v SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/A 827 15
Bratislava 212
Slovenská republika

Tel.: +421 905 528 477
E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Európski partneri