Shopping online

9 On-line Holiday Booking Mistakes to Avoid

Každý rok sa na sieť ECC-Net obráti viac ako 25 000 spotrebiteľov, ktorí majú problémy súvisiace s on-line rezerváciami dovolenkových služieb, preto vám prinášame niekoľko tipov ako sa vyhnúť zavádzajúcim praktikám pri výbere dovolenky.

10 Ways to Spot Counterfeits on the Internet

Európske spotrebiteľské centrum v SR dostáva množstvo sťažností od spotrebiteľov, ktorí buď vedome alebo nevedome zakúpia falšovaný tovar. Falzifikáty sa stali ľahko dostupné aj vďaka on-line obchodovaniu. Môžu však predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov, preto sú v krajinách EÚ sankcionované.