Podanie sťažnosti

Pokiaľ ste spotrebiteľ s trvalým pobytom na Slovensku a nedarí sa Vám vyriešiť spor s obchodníkom, ktorý má sídlo v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, môžete využiť služby siete ECC-Net, ktorá sa špecializuje na sprostredkovanie mimosúdneho riešenia v cezhraničných sporoch.

Aby sme sa mohli Vašim prípadom zaoberať, uistite sa, aby boli splnené nasledujúce podmienky:

 • 1

  Váš trvalý pobyt je na Slovensku?

  Váš prípad je potrebné zaslať európskemu spotrebiteľskému centru v štáte Vášho trvalého pobytu. Ak máte trvalý pobyt v 3. krajine (mimo EÚ, Islandu a Nórska), sieť európskych spotrebiteľských centier Vám bohužiaľ nemôže pomôcť.

 • 2

  Spĺňate podmienku, že ste pri nákupe tovaru alebo služby nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania?

  Sieť ECC-Net nie je oprávnená poskytovať poradenstvo v obchodných (B2B) vzťahoch medzi predávajúcimi.

 • 3

  Týka sa Vaša sťažnosť tovaru alebo služby zakúpenej od obchodníka z iného členského štátu EU, Islandu alebo Nórska?

  Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net nemôže pomôcť spotrebiteľom, ktorí majú vnútroštátny spor s obchodníkom, v

  Takisto sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net nemôže pomôcť spotrebiteľom, ktorí majú spor s obchodníkom so sídlom v 3. krajine (mimo členských štátov EÚ, Islandu Nórska).

 • 4

  Pokúsili ste sa vyriešiť Váš spor s obchodníkom individuálne, no neuspeli ste?

  V prípade, že ste zatiaľ obchodníka nekontaktovali, Váš prípad ešte nemôžeme riešiť. Odporúčame Vám kontaktovať obchodníka písomne a vo výzve špecifikovať konkrétnu požiadavku na riešenie celého problému. Kópiu výzvy si uchovajte. Ak sa Vám problém nepodarí vyriešiť individuálne, obráťte sa opäť na nás,  tento raz ho už môžeme prevziať na riešenie.