Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Dôležité právne upozornenie

Informácie na  tejto stránke podliehajú ustanoveniam o odmietnutí zodpovednosti, autorským  právam a pravidlám o ochrane osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Európske spotrebiteľské centrum v SR nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záväzky za materiál uvedený na tejto stránke, ktorý slúži výlučne na informačné  účely. Európske spotrebiteľské centrum v SR sa usiluje zaistiť aktuálnosť a presnosť informácií uverejnených  na tejto stránke, nemôže však za ne nijako ručiť. Ak budeme upozornení na  chyby, pokúsime sa ich napraviť. Európske spotrebiteľské centrum v SR nenesie nijakú zodpovednosť za použitie údajov alebo informácií  z tejto internetovej stránky. Informácie dostupné na tejto stránke môžu obsahovať odkazy na externé  stránky, ktoré Európske spotrebiteľské centrum v SR nemôže nijak obsahovo ovplyvniť a za ktoré nepreberá nijakú zodpovednosť.

Upozornenie o autorských právach 

© Európske spotrebiteľské centrum v SR Ďalšie šírenie je povolené len pri uvedení zdroja, ak nie je stanovené inak. V prípade, ak povolenie na ďalšie šírenie alebo použitie textovej či  multimediálnej informácie (zvuk, obrázky, softvér, atď.) treba získať vopred, takýmto  povolením sa ruší všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedú prípadné obmedzenia  pri použití. Obrazové materiály použité na webovom sídle sú z voľne prístupných zdrojov (www.pexels.comwww.pexels.com; www.stocksnap.iowww.pixabay.com a pod.), Európskej komisie (©) alebo Európskeho parlamentu (©).