Podanie sťažnosti

Sťažnosť nejde poslať, aj keď ste všetko vyplnili?

Presvedčte sa o tom, že :

  • ste si prečítali Vyhlásenie o mlčanlivosti a zvolili možnosť, že skutočne súhlasíte s termínmi a podmienkami.
  • dátum ste uviedli vo vhodnom formáte deň-mesiac-rok (napr. 1-02-2017).

Na oddeľovanie desatinných čísel nepoužívajte desatinnú čiarku (11,36 ), ale používajte bodku (11.36) .

Niektoré prílohy presahujú maximálnu veľkosť súboru (2MB)!

Ak prílohy k Vášmu prípadu presahujú maximálnu veľkosť súboru, ktorá je 2 MB. Môžete nám ich poslať prostredníctvom bezplatných on-line úložísk alebo zaslať na náš e-mail.

Aké dokumenty uviesť k prípadu?

Čím lepšia dokumentácia nám je predložená, tým vyššia je šanca na úspešné vyriešenie Vášho prípadu, a preto k formuláru nezabudnite priložiť:

  • Kópie dokladov, ktoré preukazujú váš právny nárok (napr. objednávku, potvrdenie o zaplatení).
  • Dokument preukazujúci, že ste sa aspoň raz pokúsili o riešenie celého problému s obchodníkom, no bezúspešne. Písomnú/ e-mailovú komunikáciu s predávajúcim nám zašlite zoradenú chronologicky v jednom dokumente.

Ak požadujete vrátenie peňazí, nezabudnite uviesť aj vaše číslo účtu vo formáte IBAN, BIC, majiteľ účtu, na ktorý Vám majú byť peniaze vrátené.

Čo uviesť do popisu prípadu?

Po otvorení formulára cezhraničnej sťažnosti ECC-Net je možné do PDF dokumentu písať.

Uveďte vaše údaje. Nezabudnie vyplniť vaše telefónne číslo alebo e-mail, aby sme vás mohli v prípade potreby urýchlene kontaktovať.

Do popisu Vášho prípadu jasne uveďte, v čom Váš problém spočíva a čo požadujete a stručne vysvetlite kroky, ktoré ste už za účelom vyriešenia vášho prípadu podnikli.

Aktualizoval som si verziu Adobe Acrobat Reader, no po kliknutí na váš formulár sťažnosti ECC-Net sa mi zobrazila informácia, že je potrebná aktualizácia. Čo mám robiť?

Najskôr skúste ešte raz otvoriť formulár cezhraničnej sťažnosti ECC-Net v prehliadači Internet Explorer. Ak sa Vám nezobrazí stiahnite si ho do Vášho počítača, a to tak, že:

  1. Kurzor umiestnite na odkaz “stiahnúť formulár“.
  2. Pravým tlačidlom myši, zvoľte možnosť „uložiť ako“  a uložte si formulár do Vášho počítača.

Otvorte si priečinok, kde ste si uložili formulár a otvorte formulár z priečinka.

Formulár cezhraničnej sťažnosti ECC-Net sa mi nedá otvoriť!

Niektoré staršie verzie programu Adobe Reader majú s našim formulárom cezhraničnej sťažnosti ECC-Net problém. Pre otvorenie formulára je potrebné, aby ste mali nainštalovaný program Adobe Reader, verziu 8 alebo vyššiu.