Práva cestujúcich

Mám právo na náhradu ak vlak mešká alebo bol zrušený?

Áno, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

  • 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;
  • 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako 2 hodiny.

Na stanici som zistil, že (medzinárodný) vlak má meškanie 2,5 hodiny. Aké sú moje práva?

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s 2,5 hodinovým meškaním, máte nárok na okamžité vrátenie ceny lístka resp. spiatočnú prepravu do východiskovej stanice. Ďalej máte nárok na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania) resp. na ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.

Môj vlak mešká 50 minút. Aké mám práva?

Počas čakania máte nárok na primerané informácie o situácii. Nárok na kompenzáciu vám vzniká až pri viac ako hodinovom meškaní.

Železničná spoločnosť porušila moje práva, ako postupovať pri reklamácii?

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca. Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny dozorný orgán vo vašej krajine.

Existuje lehota, v ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody pri meškajúcej, stratenej alebo zničenej batožine?

Ak sa vaša batožina nenájde do 21 dní, považuje sa za stratenú a vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu. Potom je potrebné do 7 dní uplatniť si reklamáciu. V prípade poškodenia batožiny musíte podať písomnú reklamáciu ihneď po zistení škody a najneskôr do 7 dní. Zároveň v oboch prípadoch vyčíslite škodu, ktorá stratou či poškodením batožiny vznikla a to najlepšie priložením kópií dokladov o kúpe stratených vecí, čestným vyhlásením, či svedeckou výpoveďou.

Čo robiť, ak batožina nedorazila alebo dorazila poškodená?

Ak sa vaša batožina neobjaví na páse, prípadne sa objaví poškodená, rozhliadnite sa po letisku a hľadajte nápisy ako „Lost and Found“ ,„Baggage Claim Office“ alebo „ 行李领取处“. Je potrebné totiž priamo na letisku spísať PIR protokol, v ktorom sa snažte vzhľad kufra detailne popísať, čím zvýšite v prípade straty pravdepodobnosť jeho nájdenia. K reklamácii si prichystajte letenku, palubný lístok a batožinový lístok. Na PIR protokole budete mať referenčné číslo vašej reklamácie, ktoré vám uľahčí aj ďalšiu komunikáciu v prípade, že sa váš kufor tak skoro nenájde. Ak sa vaša batožina nenájde do 21 dní, považuje sa za stratenú a vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu. Potom je potrebné do 7 dní uplatniť si reklamáciu. V prípade poškodenia batožiny musíte podať písomnú reklamáciu ihneď po zistení škody a najneskôr do 7 dní. Zároveň v oboch prípadoch vyčíslite škodu, ktorá stratou či poškodením batožiny vznikla a to najlepšie priložením kópií dokladov o kúpe stratených vecí, čestným vyhlásením, či svedeckou výpoveďou.

1 2 3 5