Práva cestujúcich

Ak je na let rezervovaný väčší počet miest, než je k dispozícii, letecké spoločnosti musia najprv hľadať dobrovoľníkov. Mám právo na odškodnenie, ak sa prihlásim ako dobrovoľník?

Právo na odškodnenie máte, je však potrebné si ho dohodnúť s leteckou spoločnosťou.

Mám pri odmietnutí nástupu do lietadla právo na presmerovanie a aj na vrátenie ceny letenky?

Cestujúci, ktorému je odmietnutý nástup do lietadla má právo vybrať si, či bude presmerovaní alebo sa mu vráti cena letenky. Právo na primeranú starostlivosť zo strany leteckej spoločnosti majú len tí cestujúci, ktorí si zvolia presmerovanie.

Mám nárok na peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade, že vám je odmietnutý nástup do lietadla, vniká vám právo na finančnú kompenzáciu, a to vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti.

Aké mám práva, ak mi dopravca neumožní nástup do lietadla, aj keď mám platnú letenku?

V prípade, že vám je odmietnutý nástup do lietadla, vniká vám právo na finančnú kompenzáciu, a to vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti.  Tiež máte nárok na presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo na vrátenie ceny letenky, poprípade na bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu.  Pokiaľ budete čakať na ďalší let, letecká spoločnosť vám musí zabezpečiť primeranú starostlivosť.

Čo je to odmietnutie nástupu do lietadla?

Ak letecké spoločnosti predajú viac leteniek ako je miest v lietadle, niektorým cestujúcim musia odmietnuť nástup do lietadla. Niekedy predajú viac leteniek preto, lebo zo skúsenosti vedia, že nie všetci cestujúci na daný let nastúpia. Ak sa však dostaví viac cestujúcich ako je v lietadle sedadiel, dopravca vyzve dobrovoľníkov, ktorí by sa prepravy vzdali. Ak dopravca nejakých dobrovoľníkov nájde, ponúkne im presmerovanie na iný let alebo im preplatí cenu letenky. Ak sa za dobrovoľníka žiaden z cestujúcich neprihlási, dopravca niektorým z cestujúcich odmietne nástup do lietadla.

Mám nárok pri dlhom meškaní na peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade meškanie letu, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu a to vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti.