Práva cestujúcich

Mám nárok pri dlhom meškaní na peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade meškanie letu, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu a to vo výške 250 až 600 EUR.

Môžem v prípade dlhého meškania zrušiť cestu? Je dopravca povinný vrátiť mi cenu letenky?

Ak váš let mešká viac ako 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky alebo na spiatočný let. Ak si však uplatníte nárok na úhradu ceny letenky, strácate právo na ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti.

Môže sa dopravca zbaviť povinnosti poskytnúť mi starostlivosť, ak ku meškaniu letu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností (štrajk, počasie)?

Nie. Dopravca má povinnosť poskytnúť starostlivosť aj v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolnosti.

Môžem si kúpiť občerstvenie na vlastné náklady, ak mi pri meškaní letu nebola poskytnutá starostlivosť?

Nariadenie o takejto možnosti vyslovene nehovorí, pokiaľ Vám však vzniklo právo na starostlivosť a letecká spoločnosť Vám občerstvenie neposkytla, takéto náklady v primeranej výške je možné si následne nárokovať.

Akú starostlivosť mi musí poskytnúť dopravca, ak očakáva dlhé meškanie letu?

Primeraná starostlivosť spočíva v poskytnutí občerstvenia v rozsahu primeranom čakacej dobe. Ak sa let uskutoční až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Tiež vám má letecká spoločnosť zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie dvoch správ faxom či elektronickou poštou. Povinnosť poskytnúť cestujúcim primeranú starostlivosť má dopravca aj v prípade že meškanie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, napr. nepriaznivým počasím.

Aké sú moje práva pri meškaní letu?

Ak je doba vášho očakávaného meškania dlhšia ako 2 hodiny, resp. 4 hodiny pri letoch dlhších ako 3 500 km, letecká spoločnosť vás o tom musí písomne informovať. Pri meškaní dlhšom ako dve hodiny máte nárok na primeranú starostlivosť vo forme občerstvenia v rozsahu primeranom čakacej dobe. Ak sa let uskutoční až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Ďalej by vám letecká spoločnosť mala zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie aspoň dvoch e-mailov. V prípade meškanie letu, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny vám vzniká aj právo na náhradu, a to vo výške 250 až 600 EUR. Ak váš let mešká viac ako 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky alebo na spiatočný let.