Práva cestujúcich

Na stanici som zistil, že (medzinárodný) vlak má meškanie 2,5 hodiny. Aké sú moje práva?

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s 2,5 hodinovým meškaním, máte nárok na okamžité vrátenie ceny lístka resp. spiatočnú prepravu do východiskovej stanice. Ďalej máte nárok na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania) resp. na ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.