Práva cestujúcich v železničnej doprave

Železničná spoločnosť porušila moje práva, ako postupovať pri reklamácii?

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca. Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny dozorný orgán vo vašej krajine.