Práva cestujúcich

Môj vlak mešká 50 minút. Aké mám práva?

Počas čakania máte nárok na primerané informácie o situácii. Nárok na kompenzáciu vám vzniká až pri viac ako hodinovom meškaní.