Práva cestujúcich v leteckej doprave

Čo je to odmietnutie nástupu do lietadla?

Ak letecké spoločnosti predajú viac leteniek ako je miest v lietadle, niektorým cestujúcim musia odmietnuť nástup do lietadla. Niekedy predajú viac leteniek preto, lebo zo skúsenosti vedia, že nie všetci cestujúci na daný let nastúpia. Ak sa však dostaví viac cestujúcich ako je v lietadle sedadiel, dopravca vyzve dobrovoľníkov, ktorí by sa prepravy vzdali. Ak dopravca nejakých dobrovoľníkov nájde, ponúkne im presmerovanie na iný let alebo im preplatí cenu letenky. Ak sa za dobrovoľníka žiaden z cestujúcich neprihlási, dopravca niektorým z cestujúcich odmietne nástup do lietadla.

Mám nárok pri dlhom meškaní na peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade meškanie letu, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu a to vo výške 250 až 600 EUR.

Môžem v prípade dlhého meškania zrušiť cestu? Je dopravca povinný vrátiť mi cenu letenky?

Ak váš let mešká viac ako 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky alebo na spiatočný let. Ak si však uplatníte nárok na úhradu ceny letenky, strácate právo na ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti.

Môže sa dopravca zbaviť povinnosti poskytnúť mi starostlivosť, ak ku meškaniu letu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností (štrajk, počasie)?

Nie. Dopravca má povinnosť poskytnúť starostlivosť aj v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolnosti.

Môžem si kúpiť občerstvenie na vlastné náklady, ak mi pri meškaní letu nebola poskytnutá starostlivosť?

Nariadenie o takejto možnosti vyslovene nehovorí, pokiaľ Vám však vzniklo právo na starostlivosť a letecká spoločnosť Vám občerstvenie neposkytla, takéto náklady v primeranej výške je možné si následne nárokovať.

Akú starostlivosť mi musí poskytnúť dopravca, ak očakáva dlhé meškanie letu?

Primeraná starostlivosť spočíva v poskytnutí občerstvenia v rozsahu primeranom čakacej dobe. Ak sa let uskutoční až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Tiež vám má letecká spoločnosť zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie dvoch správ faxom či elektronickou poštou. Povinnosť poskytnúť cestujúcim primeranú starostlivosť má dopravca aj v prípade že meškanie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, napr. nepriaznivým počasím.