Záruka a reklamácia tovaru

Mám na tovar, ktorý som si kúpil v inom členskom štáte EÚ ako spotrebiteľ poskytnutú záruku?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.

Môžem vrátiť tovar aj keď nie je vadný?

Pri nákupe na základe zmluvy uzavretej na diaľku (napr. prostredníctvom internetu) a pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (napr. na predajnej akcii) je zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie bez udania dôvodu. Pri nákupe z kamennej predajne je potrebné informovať sa, či obchod ponúka možnosť vrátenia či výmeny tovaru, nakoľko zákon takúto povinnosť predávajúcim neukladá.

Kto platí náklady na zaslanie tovaru pri reklamácii tovaru kúpeného cez internet?

Náklady na reklamáciu hradí obchodník iba v prípade, ak je oprávnená. Preto, ak reklamácia nebude zamietnutá, obchodník je povinný nahradiť účelne vynaložené náklady súvisiace s uplatnením reklamácie.

Aká dlhá je lehota na vybavenie reklamácie v rámci EÚ?

Lehota na vybavenie reklamácie nie je v rámci celej EÚ spoločne upravená. V niektorých členských štátoch EÚ platí 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie odo dňa jej uplatnenia (napr. Slovensko,  Česká republika), v niektorých členských štátoch EÚ je stanovená na 4 až 6 týždňov (napr. Nemecko, Rakúsko), avšak v niektorých členských štátoch EÚ platí primeraná lehota na vybavenie reklamácie, teda nie je presne časovo ohraničená (napr. Rakúsko).

Aká je záručná doba pri nákupe cez internet v inom členskom štáte EU?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.