Platby cez internet

Aké právo sa uplatňuje na moju zmluvu, pri nákupe z iného členského štátu EÚ?

Ak obchodník prevádzkuje e-shop pre spotrebiteľov niektorého štátu, svoju obchodnú činnosť zameriava na daný štát, musí dodržiavať právny poriadok tohto štátu. Nákup z e-shopu, ktorý zameriava svoju činnosť na slovenských spotrebiteľov, sa teda riadi slovenským právnym poriadkom. V prípade, že nakúpite z e-shopu, ktorý je zameraný na spotrebiteľov iného členského štátu EÚ, vaše spotrebiteľské práva budú rovnaké alebo aspoň podobné ako pri nákupe na Slovensku. To či e-shop zameriava svoju činnosť na slovenských spotrebiteľov spoznáte podľa viacerých znakov akými sú použitá reč, mena euro, doručovanie na Slovensko a ďalšie.

Čo robiť ak mi nedoručili v určenej lehote svadobné šaty?

Ak ste predávajúceho informovali, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre vás osobitne dôležité, máte právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty. V prípade, že ste za nedodaný tovar zaplatili kartou cez platobné systémy, ktoré poskytujú ochranu kupujúceho, môžete sa obrátiť na vašu banku s cieľom využitia služby chargeback.

Čo robiť, ak mi nedoručia moju objednávku?

Tovar by vám obchodník mal dodať bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak sa tak nestane mali by ste obchodníkovi poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu, v ktorej ak tovar nedodá, máte právo odstúpiť od zmluvy a obchodník má povinnosť vrátiť vám peniaze.

Ktoré typy platieb sú bezpečnejšie?

Najbezpečnejší spôsob ako platiť na internete je platba kartou cez platobné systémy, ktoré poskytujú ochranu kupujúceho. Pri platbe kartou je možné využiť službu chargeback. Ide o spätnú transakciu vykonanú v prípade reklamácie spornej kartovej transakcie medzi vydavateľskou bankou platobnej karty a zúčastnenej strany. Pri bezhotovostnom platobnom styku pri zahraničných prevodoch niektoré banky tento druh služby neposkytujú. Za účelom využitia služby chargeback je potrebné kontaktovať priamo vašu banku. Banka od vás bude žiadať aj predloženie dokladov, ktoré preukazujú vaše tvrdenia.

Je bezpečné platiť na internete?

Záleží od druhu platby. Obchodníka si preverte, či nejde o podvodný e-shop, prípadne či iný spotrebitelia nezverejnili svoje negatívne skúsenosti. Pokiaľ zaplatíte vkladom na účet obchodníkovi s ktorým sú problémy (napríklad pri odstúpení od zmluvy v zákonnej lehote), radšej si svoj nákup premyslíte. Pri platbe vkladom na účet vám peniaze totiž musí zaslať späť vkladom na účet, zatiaľ čo pri platbe kartou cez platobné systémy zabezpečené niektorou bankou viete platbu reklamovať. Podobná zvýšená ochrana je u niektorých platobných systémoch (napr. PayPal).