Riziká internetovej zoznamky

S blížiacim sa sviatkom zamilovaných vzrástol záujem o vytvorenie členstva na internetovej zoznamke. Okrem novej lásky tam spotrebitelia môžu nájsť aj finančné komplikácie. Častým problémom býva nedôsledná kontrola podmienok pri registrácií a vytváraní svojho konta. Mnohí poskytovatelia internetových zoznamiek majú veľmi záludne stanovené podmienky na zriadenie členstva. Problémom je tiež automatické sťahovanie platieb z bankového účtu spotrebiteľa. Väčšina poskytovateľov internetových zoznamiek propaguje bezplatné zriadenie členstva, prípadne výhodnú ponuku prémium balíčka za nízku cenu. Ak však neukončíte svoje výhodne členstvo včas a dôsledne, poskytovateľ vám automaticky z účtu strhne sumu a predplatí členstvo na stanovenú dobu.

S rovnakým problémom sa na nás obrátila aj spotrebiteľka Gabriela. Na internetovú zoznamku sa rozhodla prihlásiť aj kvôli bezplatnej registrácii. V prvotnom formulári nespozorovala žiadne informácie o nevyhnutnosti akýchkoľvek poplatkov. Po vyplnení dotazníka sa Gabriela rozhodla prijať ponúkaný prémium balíček v hodnote 20 €, ktorý jej mal zaručiť rozšírené možnosti na zoznámenie. Z účtu jej však odišlo 119 €. Šokovaná Gabriela sa pokúšala na webovej stránke online zoznamky dopátrať k dôvodu, prečo jej bola zaúčtovaná tak vysoká suma. Keďže sa jej to zistiť nepodarilo a tento problém sa hanbila riešiť priamo v banke, nechala to tak a profil na zoznamke si zrušila. O 6 mesiacov jej na mobile pípla notifikácia o zaúčtovaní 149 €. Okamžite kontaktovala banku, ktorá jej oznámila, že peniaze boli odoslane na účet internetovej zoznamky. Gabriela okamžite požiadala prevádzkovateľa zoznamky o vysvetlenie, nakoľko profil na zoznamke už dávno nemá. Spoločnosť ju informovala, že podľa jej obchodných podmienok zrušenie profilu neznamená aj zrušenie členstva. V prípade, ak chcela zrušiť svoje členstvo včas a bez automatického zaúčtovania poplatku, bolo nevyhnutné urobiť to 7 dní pred termínom splatnosti platby na ďalšie obdobie.

Evidujeme na túto tému desiatky prípadov ročne. Nakoľko sa na nás spotrebitelia obracajú až po „nedobrovoľnom“ zaplatení členstva, je neskôr veľmi komplikované daný spor riešiť. Poskytovatelia internetových zoznamiek sa v týchto sporoch odvolávajú na dostatočnú informovanosť klienta v rámci obchodných podmienok uvedených na ich stránke a právoplatné uzatvorenie zmluvy. Aj napriek tomu existuje mnoho spotrebiteľov, ktorí tvrdia pravý opak. Niektorých spotrebiteľov poskytovatelia internetových zoznamiek dokonca informovali, že peniaze od nich budú vymáhať prostredníctvom exekútora. Na to je však nevyhnutné rozhodnutie súdu. Podanie žaloby v takomto prípade nám zatiaľ z našej činnosti nie je známe.

Ako eliminovať riziká internetovej zoznamky

Spísali sme pre vás niekoľko odporúčaní, ktoré by mal spotrebiteľ pri registrácií a využívaní internetovej zoznamky dodržiavať.

  • Je nevyhnutné oboznámiť sa so všetkými podmienkami, právami a povinnosťami uvedenými poskytovateľom zoznamky. Čítajte aj informácie napísané menšími písmenami.
  • Skontrolujte cenu predplatného a obdobie trvania zmluvy. 
  • Pri zadávaní údajov svojej platobnej karty na internete zvýšte pozornosť. 
  • Rozlišujte pojmy profil a predplatné služieb. Ak sa rozhodnete služby zoznamky ďalej nevyužívať, nepostačuje zrušiť len svoj užívateľský profil, ale je nevyhnutné zrušiť celý odber služieb podľa podmienok poskytovateľa. Je potrebné poslať výpoveď tak, aby bola doručená v lehote podľa všeobecných obchodných podmienok danej zoznamky.
  • Spoločnosť by vás mala informovať pred zakúpením prémiového členstva o možnosti odstúpenia od zmluvy v 14 dňovej lehote, prípadne vás informovať, že ak začnete službu zoznamky využívať hneď, toto právo strácate.
  • Odporúčame vám vybaviť si platobnú kartu so zabezpečením platobných transakcií formou sms kódu.

Odporúčané články

Koronavírus: Zájazdy zakúpené v zahraničných cestovných kanceláriách

Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že v mnohých členských štátoch došlo k prijatiu špeciálnych právnych predpisov, ktorých cieľom je záchrana odvetvia cestovného ruchu. …
Zobraziť článok

Európsky platobný rozkaz môže zachrániť vaše peniaze

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu je ďalšou z možností, ktorú môžu spotrebitelia využiť v prípade, že mimosúdne riešenie sporov nie je …
Zobraziť článok

Deň Európy: Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net zaznamenáva v dôsledku pandémie COVID-19 najrušnejšie mesiace vo svojej histórii

Tohtoročný Deň Európy, ktorým si 9. mája pripomíname Schumanovu deklaráciu, zatienila celosvetová pandémia vírusu COVID-19. V dôsledku celosvetovej pandémie sa na …
Zobraziť článok