Koronavírus: Aktuálne otázky a odpovede

Mám zakúpený zájazd s termínom začatia o niekoľko mesiacov. Mám obavy z cestovania. Aké sú moje možnosti?

Ak stornujete zájazd teraz, budete musieť uhradiť stornopoplatok. Čím skôr zrušíte vašu rezerváciu, tým nižšie zvyknú byť stornopoplatky.  Avšak v prípade, že zrušíte zájazd teraz a riziková situácia bude v cieľovej destinácii pretrvávať, prídete o možnosť bezplatného storna v neskoršom čase. Spätné vrátenie uhradeného stornopoplatku nie je možné.

Ak budete čakať, môžu nastať nasledovné scenáre:

·         V cieľovej krajine nastali neodvrátiteľné okolnosti v dôsledku vírusu krátko pred začatím zájazdu – zájazd môžete zrušiť bezplatne.

·         Situácia sa upokojila – v prípade ak nechcete cestovať, pretože máte obavy, náklady na zrušenie poplatku  krátko pred odchodom budú veľmi vysoké.

Takže je to trochu hazard. V rámci eliminácie rizika vám odporúčame pokúsiť sa s CK dohodnúť na bezplatnej zmene termínu vašej rezervácie.