Internetové zoznamky: Prihlásenie sa do služby

Hľadanie lásky na internete môže predstavovať cestu plnú ťažkostí, ktoré môžu začať už momentom predplatenia služby. Spísali sme pre vás všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť skôr, ako sa stránke poskytujúcej zoznamovacie služby k niečomu zaviažete.

Bezplatná registrácia? Áno, ale…

Zoznamovacie stránky často sľubujú bezplatnú registráciu, no v takomto prípade si treba dávať pozor na podmienky, ktoré stránka používa! Vo všeobecnosti je vytvorenie profilu bezplatné, avšak samotný prístup k službám, ako je prístup k správam či dokonca prezeranie všetkých ostatných profilov, môže byť spoplatnený.

Kontrola poplatkov za zoznamovacie služby

Nenechajte sa oklamať vzhľadom – nielen novej lásky, ale aj internetovej zoznamky. Ak lokalita na internete obsahuje webovú adresu ukončenú doménou napríklad „.de“ alebo nemeckú inzerciu, nemali by ste automaticky predpokladať, že prevádzkovateľ stránky sídli v Nemecku. Predtým, než sa na stránku, ktorých prevádzkovateľ sa nachádza v inej členskej krajine Európskej únie prihlásite, skontrolujte nasledovné:

  • Identita a adresa spoločnosti ponúkajúcej zoznamovacie služby – tieto informácie môžete zvyčajne nájsť vo všeobecných podmienkach danej spoločnosti
  • Cena predplatného – náklady a rovnako platobné podmienky si dôkladne overte, nezabudnite tiež venovať veľkú pozornosť celkovej čiastke
  • Dajte si pozor na ponuky propagačného charakteru – platia totiž len krátkodobo; ak teda nie sú ukončené včas a za správnych podmienok, môžu viesť ku klasickému odberu služieb za bežnú cenu (niekoľko mesačné obdobie platí so zľavou len na jeden mesiac a podobne)
  • Obdobie trvania záväzku – na začiatku je potrebné uvedomenie si počiatočnej doby trvania záväzku
  • Podmienky obnovenia vášho predplatného (často automatické) a spôsob zrušenia – patria sem aj predĺžené výpovedné lehoty stanovené v podmienkach používania a tiež forma zrušenia (poštou, faxom, e-mailom)

 

TIP: Dajte si tiež pozor na takzvané „testovacie obdobia“, ktoré sú zvyčajne krátkodobé. Vo všeobecnosti majú automatickú obnovu zmluvy na už dlhšie obdobie a z toho dôvodu sú potom drahšie. Ostražitosť je v tomto prípade dôležitá a ak vás prípadne poskytovaná služba neoslovila ukončite ju čím skôr.

 

Užitočné rady

Prečítajte si všeobecné obchodné podmienky a počas registrácie sa zamerajte na ustanovenia týkajúce sa poskytovania vašich informácií tretím stranám. V momente potvrdenia všeobecných podmienok súhlasíte so všetkým aj v prípade, že ste si dané informácie neprečítali.

Vaše predplatné odberu služieb na internete má rovnakú právnu silu ako uzatvorená a vlastnoručne podpísaná zmluva. Uchovajte si kópiu všeobecných podmienok zmluvy. Uchovajte si aj potvrdzujúci e-mail na odber služby, pretože obsahuje dôkaz o zmluve.

Ako zrušiť predplatné?

Zmluvné podmienky sa na jednotlivých stránkach líšia. Pred odberom služieb je teda potrebné skontrolovať podmienky obnovenia respektíve ukončenia využívania služieb.

 

Odporúčané články

Dnes si pripomíname Svetový deň spotrebiteľských práv: Práva slovenských spotrebiteľov ovplyvní najmä Brexit

Vzhľadom na to, že Veľká Británia by mala dňa 29. marca 2019 odísť z Európskej únie (táto lehota môže byť …
Zobraziť článok

Internetové zoznamky: Zrušenie predplatného

Bez ohľadu na to, či ste svoju lásku našli alebo nenašli, môžete chcieť svoje doterajšie zoznamovanie sa ukončiť. Spísali sme …
Zobraziť článok

Európske spotrebiteľské centrum v SR pomáhalo spotrebiteľom aj v roku 2018

Poslaním Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) je pomáhať a radiť spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinnosti obchodníkov. Pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska …
Zobraziť článok