Koronavírus: Aktuálne otázky a odpovede

O týždeň mám ísť na zájazd. Musím vycestovať?

Ak v cieľovej destinácii alebo v jej bezprostrednej blízkosti nastali neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo možnosti prepravy do cieľového miesta, máte právo odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez storno poplatku. Mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj významné riziko pre ľudské zdravie. Týka sa to aj prípadov, ak je cieľová krajina v karanténe alebo by ste pri návrate museli absolvovať karanténne opatrenia.