Internetové zoznamky: Zrušenie predplatného

Bez ohľadu na to, či ste svoju lásku našli alebo nenašli, môžete chcieť svoje doterajšie zoznamovanie sa ukončiť. Spísali sme pre vás pár užitočných rád, ktorých by ste sa v takom prípade mali držať.

Rozlišujte pojmy profil a predplatné služieb

Profil sa zvyčajne vytvára bezplatne, pričom platený odber služieb je samostatnou zmluvou so stránkou, ktorá zoznamovacie služby poskytuje. Ak svoj profil odstránite neznamená to, že dôjde aj k zrušeniu predplatného. Ak si totiž prajete zrušiť odber služieb, musí sa to výslovne urobiť podľa spôsobu ukončenia uvedeného na stránke, kde je služba poskytovaná.

Na druhej strane, ak zrušíte odber platených služieb, profil nemusí byť vymazaný. Obmedzený prístup tak môže ostať zachovaný.

Odstránenie profilu, rozhodnutie o jeho samotnom zobrazení na internete či získavanie propagačných ponúk z daného webu je samozrejme vo vašich rukách.

TIP: Máte právo opraviť a taktiež odstrániť svoje osobné údaje. Ak aj napriek odstráneniu vášho profilu dostávate žiadosti z určitej stránky, požiadajte o odstránenie vášho účtu a rovnako o odstránenie vašich osobných údajov výslovne či už poštou alebo prostredníctvom e-mailu spolu so žiadosťou o zaslanie potvrdenia o prijatí správy druhou stranou.

Právo na zrušenie predplatného do 14 dní

Pre väčšinu tovarov alebo služieb zakúpených na diaľku v rámci Európskej únie máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. Online zoznamovacie služby nie sú výnimkou. Ak službu zrušíte do 14 dní bez použitia služby, stránka je povinná vrátiť vašu celú platbu.

  • Ak ste pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy začali služby využívať a napriek tomu uplatníte vaše právo na odstúpenie od zmluvy, prevádzkovateľ stránky si môže nárokovať platbu za využité služby.
  • V prípade, že ste výslovne so začatím využívania služieb nesúhlasili, alebo ak si prevádzkovateľ stránky nesplnil svoju povinnosť informovať vás o vašich právach, nie je splatná žiadna čiastka.
  • Pre oboznámenie sa s podmienkami odstúpenia od zmluvy si pozrite všeobecné obchodné podmienky stránky poskytujúcej zoznamovacie služby.

Ukončenie predplatného výpoveďou

Členstvo na internetových zoznamkách sa zvykne automaticky obnoviť, čo sa spája s platením ďalšieho predplatného. V prípade, že už nebudete chcieť využívať služby zoznamky, musíte členstvo vypovedať skôr ako sa obnoví. Dobre si pozrite na stránke termín, do kedy je potrebné výpoveď zaslať. Podmienky ukončenia členstva a zbavenie sa tým povinnosti zaplatiť ďalšie predplatné sú uvedené priamo na stránke danej zoznamky. Venujte pozornosť termínom a podmienkam a taktiež si starostlivo prečítajte všeobecné podmienky.

 

Odporúčané články

Zmeny prezentovania ponúk na Booking.com uľahčia spotrebiteľovi porovnávanie cien

Po prerokovaní Európskej komisie a spotrebiteľských orgánov sa spoločnosť Booking.com zaviazala podľa dostupných možností pozmeniť a prispôsobiť zobrazenie svojich ponúk na základe …
Zobraziť článok

Odporúčania pre nakupujúcich z www.huglo.sk

V posledných týždňoch sa na nás obrátilo množstvo spotrebiteľov, ktorí si zakúpili rôzne výrobky z e-shopu www.huglo.sk.  Tento e-shop podľa všeobecných obchodných …
Zobraziť článok

Riziká internetovej zoznamky

S blížiacim sa sviatkom zamilovaných vzrástol záujem o vytvorenie členstva na internetovej zoznamke. Okrem novej lásky tam spotrebitelia môžu nájsť aj finančné …
Zobraziť článok