Internetové zoznamky: Zrušenie predplatného

Bez ohľadu na to, či ste svoju lásku našli alebo nenašli, môžete chcieť svoje doterajšie zoznamovanie sa ukončiť. Spísali sme pre vás pár užitočných rád, ktorých by ste sa v takom prípade mali držať.

Rozlišujte pojmy profil a predplatné služieb

Profil sa zvyčajne vytvára bezplatne, pričom platený odber služieb je samostatnou zmluvou so stránkou, ktorá zoznamovacie služby poskytuje. Ak svoj profil odstránite neznamená to, že dôjde aj k zrušeniu predplatného. Ak si totiž prajete zrušiť odber služieb, musí sa to výslovne urobiť podľa spôsobu ukončenia uvedeného na stránke, kde je služba poskytovaná.

Na druhej strane, ak zrušíte odber platených služieb, profil nemusí byť vymazaný. Obmedzený prístup tak môže ostať zachovaný.

Odstránenie profilu, rozhodnutie o jeho samotnom zobrazení na internete či získavanie propagačných ponúk z daného webu je samozrejme vo vašich rukách.

TIP: Máte právo opraviť a taktiež odstrániť svoje osobné údaje. Ak aj napriek odstráneniu vášho profilu dostávate žiadosti z určitej stránky, požiadajte o odstránenie vášho účtu a rovnako o odstránenie vašich osobných údajov výslovne či už poštou alebo prostredníctvom e-mailu spolu so žiadosťou o zaslanie potvrdenia o prijatí správy druhou stranou.

Právo na zrušenie predplatného do 14 dní

Pre väčšinu tovarov alebo služieb zakúpených na diaľku v rámci Európskej únie máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. Online zoznamovacie služby nie sú výnimkou. Ak službu zrušíte do 14 dní bez použitia služby, stránka je povinná vrátiť vašu celú platbu.

  • Ak ste pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy začali služby využívať a napriek tomu uplatníte vaše právo na odstúpenie od zmluvy, prevádzkovateľ stránky si môže nárokovať platbu za využité služby.
  • V prípade, že ste výslovne so začatím využívania služieb nesúhlasili, alebo ak si prevádzkovateľ stránky nesplnil svoju povinnosť informovať vás o vašich právach, nie je splatná žiadna čiastka.
  • Pre oboznámenie sa s podmienkami odstúpenia od zmluvy si pozrite všeobecné obchodné podmienky stránky poskytujúcej zoznamovacie služby.

Ukončenie predplatného výpoveďou

Členstvo na internetových zoznamkách sa zvykne automaticky obnoviť, čo sa spája s platením ďalšieho predplatného. V prípade, že už nebudete chcieť využívať služby zoznamky, musíte členstvo vypovedať skôr ako sa obnoví. Dobre si pozrite na stránke termín, do kedy je potrebné výpoveď zaslať. Podmienky ukončenia členstva a zbavenie sa tým povinnosti zaplatiť ďalšie predplatné sú uvedené priamo na stránke danej zoznamky. Venujte pozornosť termínom a podmienkam a taktiež si starostlivo prečítajte všeobecné podmienky.

 

Odporúčané články

Dnes si pripomíname Svetový deň spotrebiteľských práv: Práva slovenských spotrebiteľov ovplyvní najmä Brexit

Vzhľadom na to, že Veľká Británia by mala dňa 29. marca 2019 odísť z Európskej únie (táto lehota môže byť …
Zobraziť článok

Internetové zoznamky: Prihlásenie sa do služby

Hľadanie lásky na internete môže predstavovať cestu plnú ťažkostí, ktoré môžu začať už momentom predplatenia služby. Spísali sme pre vás …
Zobraziť článok

Európske spotrebiteľské centrum v SR pomáhalo spotrebiteľom aj v roku 2018

Poslaním Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) je pomáhať a radiť spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinnosti obchodníkov. Pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska …
Zobraziť článok