Koronavírus: Aktuálne otázky a odpovede

Zrušili mi let. Mám právo na kompenzáciu zaplateného ubytovania, či rezervovaného auta v cieľovej destinácii?

Ako cestujúci v leteckej doprave máte práva plynúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004. Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované za tzv. mimoriadnu okolnosť. V prípade zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností cestujúci nemajú právo na vyplatenie finančnej kompenzácie zo strany leteckej spoločnosti.

Práve z tohto dôvodu cestujúci môžu využiť:

  • nárok na preplatenie 100% ceny letenky
  • nárok na náhradný let

V rámci týchto možností sa cestujúci môžu individuálne rozhodnúť. Výberom jednej z alternatív cestujúci stráca automaticky nárok na druhú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu výskytu koronavírusu odporúčame zvoliť si prvú možnosť, nakoľko poskytnutie náhradného letu môže byť vzhľadom na uvádzané prognózy značne komplikované. Lehota na vrátenie 100% ceny letenky trvá v rozmedzí 1-8 týždňov. Vzhľadom na situáciu je však možné predpokladať, že vrátenie ceny letenky bude trvať aj dlhšie.

Pri kontaktovaní leteckej spoločnosti so žiadosťou o vrátenie ceny letenky uveďte aj bankové údaje, kam majú zaslať peniaze (IBAN, BIC/SWIFT, meno majiteľa účtu, mena v ktorej je účet vedený).