Pokazená dovolenka: Budete prekvapení, čo všetko je možné reklamovať

Takzvaná frankfurtská tabuľka je rozhodnutím nemeckého súdu, ktorý vyčíslil percentuálnu hodnotu jednotlivých položiek zájazdu v prípade  nedodržania sľubovaných podmienok zo strany organizátorov zájazdov. Frankfurtská tabuľka je užitočným nástrojom pri uplatňovaní reklamácií zájazdu. Možno budete prekvapení, čo všetko je možné reklamovať a akú výšku zľavy môžete za to následne požadovať. Frankfurtská tabuľka má skôr informačnú povahu a pre slovenské súdy nie je v žiadnej časti záväzná, ale v mnohých vyspelých krajinách ju súdy používajú a je dobrou pomôckou pri uplatnení reklamácie.

SKUPINA I – Ubytovanie

   
Plnenie/ Nedostatok Zľava (%) Vysvetlivky

Ubytovanie v inom zariadení vzdialenom od objednaného ubytovania

10 až 25 

V závislosti od vzdialenosti od pôvodne zarezervovaného miesta ubytovania.

Iná než uvádzaná vzdialenosť pláže

5 až 15

 

Poskytnuté ubytovanie je iné, než objednané (ubytovanie v hoteli namiesto bungalovu, iné poschodie)

5 až 10

 

Iný počet lôžok na izbe

 

 

Dvojlôžková izba namiesto jednolôžkovej

20

 

Trojlôžková izba namiesto jednolôžkovej

25

 

Trojlôžková izba namiesto dvojlôžkovej

20 až 25

Výška náhrady závisí od skutočnosti, či sú na izbe ubytované osoby z tej istej rezervácie.

Štvorlôžková izba namiesto dvojlôžkovej

20 až 30

Výška náhrady závisí od skutočnosti, či sú na izbe ubytované osoby z tej istej rezervácie.

Vady súvisiace s vybavením ubytovania

 

 

Príliš malá izba

5 až 10

 

Chýbajúci balkón

5 až 10

 

Izba bez výhľadu na more

5 až 10

V prípade záväzku.

Izba bez kúpelne/ toalety

15 až 25

Pri rezervácii.

Izba bez (vlastnej) toalety

15

 

Izba bez (vlastnej) sprchy

10

Pri rezervácii.

Izba bez klimatizácie

10 až 20

V prípade záväzku.

Chýbajúce rádio/ TV

5

V prípade záväzku.

Príliš málo nábytku

5 až 15

 

Poškodená izba (praskliny, vhlkosť a pod.)

10 až 50

 

Hmyz

10 až 50

 

Zlyhanie vybavenia izby

 

 

Toaleta

15

 

Kúpeľňa/ teplá voda/ kotol na teplú vodu

15

 

Výpadok prúdu/ porucha plynového kotla

10 až 20

 

Voda

10

 

Klimatizácia

10 až 20

V závislosti od ročného obdobia

Výťah

5 až 10

V závislosti od poschodia.

Služby

 

 

Úplné zlyhanie

25

 

Izby veľmi zle upratané

10 až 20

 

Výmena posteľnej bielizne a uterákov

5 až 10

 

Iné obmedzenia

 

 

Hluk počas dňa

5 až 25

 

Hluk v noci

10 až 40

 

Zápach

5 až 15

 

Absencia welness (kúpele, masáže)

20 až 40

 

     

SKUPINA II- Stravovanie

   
Plnenie/ Nedostatok Zľava (%) Vysvetlivky

Vôbec neposkytnuté stravovanie

50

 

Vady v obsahu plnenia

 

 

Jednotvárna strava

5

 

Nedostatok teplého jedla

10

 

Pokazené jedlo

20 až 30

 

Vady v poskytovaných službách

 

 

Samoobslužný bufet namiesto obsluhy

10 až 15

 

Dlhé čakacie doby

5 až 15

 

Stravovanie na smeny

10

 

Špinavé stoly

5 až 10

 

Špinavý riad a príbory

10 až 15

 

Chýbajúca klimatizácia v stravovacej miestnosti

5 až 10

V prípade záväzku.

     

SKUPINA III – Doprava

   
Plnenie/ Nedostatok Zľava (%) Vysvetlivky

Omeškanie odletu o viac než 4 hodiny

5

Pomerná časť z ceny zájazdu za jeden deň za každú hodinu omeškania.

Vady v kvalite poskytnutých dopravných služieb

 

 

Nižšia prepravná trieda

10 až 15

 

Podstatné odchýlky od bežného štandardu

5 až 10

 

Stravovacie služby počas prepravy

 

 

Neposkytnuté občerstvenie

5

 

Neposkytnuté doplnkové služby v závislosti od prepravnej triedy (FM, Filmy, Internet atď. )

5

 

Výmena prepravného prostriedku

 

V prípade s tým súvisiaceho meškania, nárok na pomernú časť z ceny zájazdu.

Chýbajúci transfer do hotela

 

Úhrada nákladov na obstaranie náhradného transferu.

     

SKUPINA IV – Rôzne

   
Plnenie/ Nedostatok Zľava (%) Vysvetlivky

Chýbajúci alebo špinavý bazén

10 až 20

V prípade záväzku.

Chýbajúci krytý bazén, ak je k dispozícii otvorený bazén

10

V závislosti od ročného obdobia.

Chýbajúci krytý bazén (bez náhrady).

20

Použiteľný

Chýbajúca sauna

5

V prípade záväzku.

Chýbajúci tenisový kurt

5 až 10

V prípade záväzku.

Chýbajúci minigolf

3 až 5

V prípade záväzku.

Chýbajúca kurz plachtenia, surfovania, potápania a pod.

5 až 10

V prípade záväzku.

Chýbajúca možnosť jazdenia na koni

5 až 10

V prípade záväzku.

Chýbajúca možnosť starostlivosti o deti

5 až 10

V prípade záväzku.

Nemožnosť kúpania sa v mori

10 až 20

v závislosti od popisu ponuky v katalógu a nemožnosti kúpania sa v mori

Špinavá pláž

10 až 20

V prípade záväzku.

Chýbajúce plážové lehátka a slnečníky

5 až 10

V prípade záväzku.

Chýbajúci bar na pláži

0 až 5

V prípade záväzku.

Chýbajúca reštaurácia alebo supermarket pri hotelovom ubytovaní

0 až 5

Podľa prísľubu a v závislosti na alternatívnych možnostiach.

Chýbajúca reštaurácia alebo supermarket pri ubytovaní na priváte

10 až 20

Podľa prísľubu a v závislosti na alternatívnych možnostiach.

Chýbajúce možnosti zábavy (disco, kino, animátori)

5 až 15

V prípade záväzku.

Chýbajúce butiky a obchody

0 až 5

V závislosti na alternatívnych možnostiach.

Neuskutočnenie výletu na pevninu pri okružných plavbách

20 až 30

Z pomernej časti z ceny za daný deň.

Služby delegátov a sprievodcov    

Zlá organizácia

0 až 5

 

Pri poznávacích zájazdoch

10 až 20

 

Štúdijné cesty s odborným vedením

20 až 30

V prípade záväzku.

Strata času pri nevyhnutnom sťahovaní

 

 

V rámci rovnakého hotela

príslušná časť nákladov za 1/2 dňa

 

Do iného hotela

príslušná časť nákladov za celý deň

 

Ako používať tabuľku?

Pri výpočte zľavy musia byť brané do úvahy nasledujúce body:

 1. Menšie nedostatky nie sú brané do úvahy.

 1. Výška percentuálnej zľavy sa odvíja od závažnosti nedostatku a spravidla s ňou nesúvisia individuálne osobitné potreby cestujúceho (vek, pohlavie, špeciálne požiadavky na stravu, alergie…).

Výnimky tohto pravidla:

 • V prípade osobitných potrieb cestujúceho, o ktorých bol organizátor v čase rezervácie informovaný, môže byť individuálna maximálna sadzba zvýšená o 50%, ak dôjde k výraznému znehodnoteniu poskytovanej služby.

 • Pri nedostatkoch uvedených v skupine IV. („Rôzne“) je poskytnutá zľava, pokiaľ bolo plnenie pre cestujúceho zjavne alebo dokázateľne neposkytnuté.  

 1. Percentuálna sadzba sa zásadne vypočítava z celkovej ceny (vrátane nákladov na prepravu).

 • Pokiaľ plnenie nebolo poskytnuté iba dočasne, obmedzí sa zľava iba na pomernú časť neposkytnutia plnenia. Rovnako sa postupuje ak v prípade, ak záručná povinnosť usporiadateľa zájazdu kvôli neoznámeniu nedostatku (spotrebiteľom) alebo kvôli odmietnutiu primeranej náhradnej ponuky zanikla (napr. cestujúci nie je spokojný s ubytovaním, pretože štandard poskytnutého ubytovania nezodpovedá objednávke a neoznámi nedostatok organizátorovi zájazdu).

 • Pri menších nedostatkoch do výšky max. 10% môže byť percentuálna sadzba stanovená na cenu pobytu, pokiaľ v dôsledku nedostatku nedošlo k podstatnej zmene priebehu pobytu.

 • Pri zložených cestách, pri ktorých je možné aspoň jednu časť cesty rezervovať samostatne, sa počíta zľava v zásade z ceny prislúchajúcej časti, pokiaľ sa jej nedostatok týka.

 1. V prípade vyskytnutia sa viacerých nedostatkov sa percentuálne sadzby sčítajú.

 • Ak je predmetom zmluvy ubytovanie s plnou penziou, platia nasledovné maximálne percentuálne sadzby zľavy pre jednu skupinu služieb:

  • Skupina I – Ubytovanie 50 %

  • Skupina II – Stravovanie 50 %

  • Skupina III – Doprava 20 %

  • Skupina VI – Rôzne 30 %

 • Ak je predmetom zmluvy ubytovanie s polpenziou, zvyšuje sa sadzba zľavy na ubytovanie o 25 % a znižuje sa sadzba zľavy na stravovanie o 25 %, pričom nesmú byť prekročené maximálne percentuálne sadzby zľavy v rámci jednej skupiny služieb:

  • Skupina I – Ubytovanie 62,5 %

  • Skupina II – Stravovanie 37,5 %

  • Skupina III – Doprava 20%

  • Skupina VI – Rôzne 30%

 • Ak je predmetom zmluvy ubytovanie s raňajkami, zvyšuje sa sadzba zľavy na ubytovanie o 66,60 % a znižuje sa sadzba zľavy na stravovanie o 66,60 %, pričom nesmú byť prekročené maximálne percentuálne sadzby zľavy v rámci jednej skupiny služieb:

  • Skupina I -Ubytovanie 83,3 %

  • Skupina II -Stravovanie 16,7 %

  • Skupina III – Doprava 20%

  • Skupina VI – Rôzne 30%

 • Ak je predmetom zmluvy iba ubytovanie, zvyšuje sa sadzba zľavy na ubytovanie o 100 %; V jednotlivých prípadoch môže byť zľava na ubytovanie poskytnutá až do výšky 100%. Pri skupine služieb Doprava nesmie byť prekročená maximálna percentuálna sadzba zľavy 20%, pri skupine služieb „Rôzne“ je maximálna percentuálna sadzba zľavy 30%.

 1. V prípade, že v dôsledku nedostatkov v jednotlivých skupinách služieb (poskytovaných v rámci cesty) alebo v dôsledku porušenia povinností organizátora zájazdu dôjde k podstatným obmedzeniam, môže výška jednotlivých zliav dosiahnuť až plnú cenu zájazdu.

 2. Rôzne:

 • Výpoveď zmluvy prichádza do úvahy v prípade existencie nedostatku v rozsahu aspoň 20%. Výpoveď je možné podať s uvedením primeranej lehoty na dodatočnú nápravu, pričom na platné ukončenie zmluvy je potrebné, aby nedošlo k odstráneniu nedostatku, ako aj je možné podať okamžitú výpoveď s uvedením existujúceho nedostatku.

 

Odporúčané články

Den bezpečného internetu 2024

Deň bezpečného internetu – výzva pre influencerov

Deň bezpečného internetu – 6. február 2024, ktorý je zameraný na propagáciu online bezpečnosti a zodpovedného používania internetu, je skvelou …
Zobraziť článok

Balík na dobierku

Zasielanie neobjednaných balíkov na dobierku

Dobierkoví podvodníci čakajú kto sa nachytá a zaplatí za balík, ktorý si neobjednal. Stavili najmä na to, že mnohí ľudia …
Zobraziť článok

Európske spotrebiteľské centrum v SR v roku 2023

Rok 2023 bol pre nás plný skvelých aktivít a projektov, ktoré sa zamerali na zlepšenie povedomia spotrebiteľov a boj proti …
Zobraziť článok