Máte problém so zájazdom? Reklamujte ho!

Rovnako ako každá iná služba má aj zájazd prebehnúť podľa uzavretej zmluvy. Ubytovanie má mať správny počet hviezdičiek, more má byť tak blízko, ako bolo napísané v katalógu a chýbať nesmie ani sľúbený bazén. Ak čokoľvek nie je v poriadku, vady je potrebné reklamovať  v cestovnej kancelárii.

Čo môžete reklamovať

Cestovná kancelária je zodpovedná za porušenie uzavretej zmluvy o zájazde. Ak náhodou niektorá zo služieb zájazdu nie je v súlad so zmluvou, zákonom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré mohol cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti očakávať musí tieto informácie ihneď poskytnúť cestovnej kancelárií alebo poverenému zástupcovi. Pozor však na kategorizáciu hotelov v cudzine. Trojhviezdičkový hotel na Slovensku môže mať iné štandardy ako trojhviezdičkový hotel v Egypte.

Žiadosť o nápravu

V žiadosti nepreháňajte, nevymýšľajte, nezveličujte, nevyhrážajte sa. K skoršiemu vyriešeniu to nepomôže, dokonca to môže uškodiť. Stanovte cestovnej kancelárii lehotu. Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote, ktorú určí cestujúci, vykonať nápravu, aby stav zodpovedal zmluve, zákonu alebo zvyklostiam.

Ak nedôjde k náprave máte nárok:

  • na poskytnutie náhradnej služby v rovnakej alebo vyššej kvalite,
    alebo
  • náhradné služby v nižšej cene a poskytnutie primeranej zľavy.

Ak náhradná ponuku nezodpovedá pôvodnej zmluve alebo primeraná zľava za zníženie kvality nie je dostatočná môžete takúto ponuku odmietnuť. Napríklad, ak ste si objednali hotel v centre mesta a cestovná kancelária vykoná nápravu tak, že vás premiestnia do hotela v opustenej osade,  môžete postupovať tak, že vykonáte nápravu vo vlastnej réžii. Zároveň si môžete nárokovať od cestovnej kancelárie preplatenie nevyhnutných nákladov. Tiež máte právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie peňazí za časť služby, ktorá vám nebola poskytnutá riadne a včas.

Reklamácia a náhrada škody

O každej žiadosti o nápravu si nezabudnite vypýtať od cestovnej kancelárie písomný záznam, ktorý následne môžete použiť pri reklamácií. Reklamácia je možná dva roky od vrátenia sa zo zájazdu alebo ak sa zájazd vôbec nekonal, odo dňa kedy bol predpokladaný príchod zo zájazdu. Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie zmluvy nebolo spôsobené z jej strany, je povinná do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny zaplatenej za ponúknuté služby.

Uplatnením reklamácie nie je dotknuté vaše právo na náhradu škody. Môžete si nárokovať náhradu majetkovej aj primeranej nemajetkovej ujmy. Dobrou pomôckou pri určení výšky zľavy z ceny zájazdu je tzv. Frankfurtská tabuľka, ktorá vznikla rozhodnutím nemeckého súdu. Vyčísľuje percentuálnu hodnotu zľavy v prípade nedodržania sľubovaných podmienok zájazdu. Táto tabuľka má skôr informačný charakter a pre slovenské súdy nie je nijako záväzná. Cestovná kancelária sa môže zbaviť preplatenia náhrady škody, ak ste si škodu spôsobili sami, spôsobila ju tretia osoba, alebo vznikla na základe neodvrátiteľných a  mimoriadnych okolností.

Rada na záver: zmluve venujte zvýšenú pozornosť

Pred podpisom zmluvy o zájazde je veľmi dôležité si ju pozorne prečítať a venovať jej náležitú pozornosť. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam. Ak si podmienky dostatočne prečítate a oboznámite sa s nimi, vyhnete sa následným nedorozumeniam s cestovnou kanceláriou. Sklamaniu je možné predísť aj hľadaním dostupných recenzií na cestovnú kanceláriu, či hotel, v ktorom budete ubytovaný.

Odporúčané články

Ilustračný obrázok k článku Black Friday

Black Friday: 5 rád ako prežiť nákupnú horúčku bez ujmy na zdraví vašej peňaženke

Počas novembrového výpredajového šialenstva „Black Friday“, lákajú obchodníci spotrebiteľov na výhodné ponuky tovaru za bezkonkurenčné ceny. Pripravili sme si pre …
Zobraziť článok

Zmeny v ARS

Návrh Európskej komisie: Vylepšenie Alternatívneho riešenia sporov (ARS) pre spotrebiteľov

Európska komisia navrhuje nové opatrenia na vylepšenie alternatívneho riešenia sporov (ARS). Táto iniciatíva reaguje na zistenia posúdenia vplyvu, ktoré vykonala …
Zobraziť článok

Ako rozpoznať online podvodníka aby sa z vášho nákupu nestala len ilúzia

Halloween: Ako rozpoznať online podvodníka aby sa z vášho nákupu nestala len ilúzia

Online nákupy sú rizikové, pretože internetová anonymita privádza podvodníkov.Preto by ste mali byť opatrní a dodržiavať bezpečnostné opatrenia.