Základné informácie o platforme Riešenie sporov online

Obchodníci majú informačnú povinnosť zverejniť na svojich webových sídlach informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS) a odkaz na platformu RSO.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť on-line cez formulár následné konanie vedené niektorým zo subjektov mimosúdneho riešenia sporov ARS by malo trvať maximálne 90 dní a pre obe strany je bezplatné.

Platformu RSO zriadila Európska komisia a kontaktným miestom platformy RSO v Slovenskej republike je Európske spotrebiteľské centrum v SR. Kontaktné miesto bude sťažovateľom asistovať pri hľadaní vhodného spôsobu riešenia ich sporu. Podané sťažnosti spotrebiteľov budú riešiť príslušné subjekty ARS.

Platforma RSO funguje vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie a slovenských spotrebiteľov je dostupná v slovenčine, a to aj pri riešení sporov so zahraničnými obchodníkmi.