Prenájom auta v zahraničí

Pri prevzatí, používaní a vrátení  auta, sa môže stať, že nejde všetko podľa plánu. V EÚ zatiaľ neexistujú spoločné právne predpisy upravujúce prenájom áut, a preto je dôležité vedieť, že vaše práva a povinnosti vyplývajú zo zmluvy s požičovňou áut.

Ako spotrebitelia máte napriek tomu najmä nasledujúce práva:

  • právo na úplné a jasné informácie a na úplné zmluvné podmienky.
  • vaša zmluva o prenájme auta nesmie obsahovať neprijateľné podmienky, ktoré sú v EÚ nezákonné.
  • právo aby cenová ponuka, ktorú dostanete za účelom rezervácie obsahovala všetky nevyhnutné náklady (napríklad miestne dane a poplatky, manipulačné poplatky).

Prenájom auta v zahraničí: Na čo všetko treba myslieť?

  • skontrolujte si, čo je zahrnuté v cenovej ponuke: dajte pozor na letiskové a iné miestne poplatky a na poplatky poistného krytia,
  • vždy si preverte, aké vedľajšie náklady  budete počas prenájmu musieť vynaložiť,
  • overte si podmienky týkajúce sa pohonných hmôt,
  • overte si podmienky odstúpenia od zmluvy,
  • overte si možné obmedzenia (napr. ohľadne počtu najazdených kilometrov v krajinách, kam cestujete).
  • ak si auto zarezervujete cez internet, nemáte právo zrušiť svoju rezerváciu do 14 dní. Doba na odstúpenie od zmluvy platná v EÚ sa na takéto služby neaplikuje.