Koronavírus: Aktuálne otázky a odpovede

Ak sa rozhodnem ísť na zakúpenú dovolenku a dostanem sa do karantény, kto bude kryť náklady?

V prípade, že bola v cene zájazdu zahrnutá aj doprava naspäť, ale návrat domov nie je v plánovanom termíne z dôvodu mimoriadnych okolností možný, cestovná kancelária znáša náklady na ubytovanie v rozsahu maximálne 3 nocí na jedného cestujúceho. V prípade, že musíte ostať v destinácii dlhšie ako 3 noci, CK od Vás môže požadovať úhradu vzniknutých dodatočných nákladov. Tieto náklady nie sú liečebnými nákladmi, a teda nie sú kryté ani poistením.