Spotrebiteľské vzdelávanie pre študentov

V Európskom spotrebiteľskom centre v SR sa snažíme zvyšovať povedomie o ochrane spotrebiteľa priamo na školách. Mladí ľudia patria medzi najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov. Naším cieľom je zvyšovať ich vedomosti o svojich spotrebiteľských právach a uľahčiť učiteľom zaradenie témy v rámci  vyučovania.

V tomto zmysle Európske spotrebiteľské centrá v Rakúsku, na Cypre, v Grécku, Luxembursku, Švédsku, na Slovensku a v Portugalsku pripravili vzdelávací balíček, ktorý pozostáva z náučného videa, kvízu pre študentov a prezentácií na tému nakupovanie online, nástrahy pri hraní mobilných hier, pasce na predplatnom na internete, platformy a sociálne siete.

  • Vzdelávací balíček prepája výučbu angličtiny s témou ochrany spotrebiteľa a je určený pre žiakov, ktorí absolvovali minimálne 3 až 5 rokov výučby anglického jazyka.
  • Vzdelávací balíček je dispozícii aj v slovenčine a tému je preto možné zaradiť do výučby aj v rámci iných predmetov.

Ako ho používať

Naši právni experti navrhli a spracovali materiály tak, aby sa dali ihneď použiť. Bolo pre nás dôležité, aby boli pre používateľov zrozumiteľné a mohli sa používať bez ohľadu na rôzne učebné osnovy v EÚ. Odporúčame však, aby sa učitelia rozhodli, pre ktorú triedu sú najvhodnejšie v závislosti od individuálnych schopností žiakov.

Bolo pre nás taktiež dôležité poskytnúť vám materiály, ktoré sa dajú flexibilne používať. Videá aj kvíz fungujú samostatne. V praxi by jedna trieda napríklad mohla spoločne sledovať a diskutovať o videu, zatiaľ čo iná dostane kvíz ako domácu úlohu. Samotný kvíz obsahuje niektoré otázky zahrnuté vo videu, ktoré má svoju osobitnú hodnotu, avšak tento kvíz a video sa dajú využiť aj jednotlivo

Video

Animované video zobrazuje 3 epizódy. Každá z nich je príkladom toho, čo sa môže stať deťom pri hre na mobilnom telefóne. Tieto krátke príbehy podnecujú k zamysleniu a motivujú k zdieľaniu vlastných skúseností medzi sebou. Na vyvolanie diskusie sa počas videa objavujú sekvencie otázok.

V tomto momente odporúčame video pozastaviť a diskutovať o obsahu a vlastných skúsenostiach. Pre ďalšie tipy, ako z videa vyťažiť čo najviac, nazrite do samostatných príručiek pre učiteľov a študentov a do príručky, ktorú môžete použiť počas sledovania videa vo vašej triede. Slovenské titulky si môžete aktivovať priamo vo videu na YouTube.

VIDEO

Kvíz

Kvíz obsahuje 40 otázok o právach spotrebiteľov, po desiatich otázkach na tieto témy:

Digitálne práva

SK - mobile games

Nakupovanie online

SK - online shopping

Podvody a predplatné pasce

SK - scams & traps

Interaktívny kvíz môžete v angličtine hrať online alebo použiť PDF verziu (napr. na tlač alebo premietanie). Príručka obsahuje nielen správne odpovede, ale aj stručné vysvetlenia k požadovaným právnym súvislostiam.

Materiály na stiahnutie

Materiály k vzdelávaciemu balíčku v anglickom a slovenskom jazyku, ktoré obsahujú dve powerpointové prezentácie (pre učiteľov a pre študentov), manuál ku kvízom pre učiteľov a jednotlivé kvízy sú k dispozícii na stiahnutie na nasledovnom odkaze:

Materiály na stiahnutie

Užite si materiály!

Dúfame, že poskytnuté materiály budú užitočné a podnietia záujem vašich študentov o práva spotrebiteľov. Ak máte akékoľvek otázky alebo nám chcete poskytnúť spätnú väzbu, neváhajte nás kontaktovať.