Peniaze za letenky dostali späť

Učitelia a žiaci ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sa v apríli mali zúčastniť medzinárodného projektu v Severnom Macedónsku. Letenky si zakúpili cez rezervačný portál so sídlom vo Švédsku a let mal prevádzkovať poľský dopravca.

Kvôli pandémii ochorenia COVID-19 došlo k zrušeniu letu a cestujúcim vznikol nárok na vrátenie platby. Hneď ako sa o zrušení letu dozvedeli, e-mailom požiadali rezervačný portál o vrátenie platby. Z portálu im prišla zamietavá odpoveď z dôvodu, že letenky portálu nerefundoval letecký dopravca.

Spotrebitelia sa s touto odpoveďou neuspokojili a hľadali možnosti ako získať svoje peniaze späť. Dokopy šlo totiž o sumu 1 095 eur. Nakoniec sa obrátili na sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net.

Za účelom riešenia prípadu sme kontaktovali až dve naše partnerské centrá. Po mesiaci od prevzatia prípadu nás naši partneri v Poľsku informovali, že letecký dopravca platbu uhradí a spotrebiteľom odporúča opäť kontaktovať rezervačný portál. Túto informáciu sme  prostredníctvom kolegov vo Švédsku zaslali priamo rezervačnému portálu. Po ďalších troch týždňoch nás učitelia ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove informovali, že došlo k vráteniu platby a prípad sme presne po dvoch mesiacoch uzavreli.