Meškanie kvôli technickej poruche

Pán Vladimír letel z Bratislavy do Milána, no jeho let z dôvodu technickej poruchy na lietadle meškal viac ako 4 hodiny. Vladimír pozná svoje práva a vedel, že ak má let aspoň 3 hodinové meškanie vzniká mu právo na náhradu vo výške 250 EUR, ktorá predstavuje satisfakciu za nepríjemnosti spojené s meškaním letu.

Zaslal leteckej spoločnosti žiadosť o vyplatenie náhrady. Odpoveď leteckej spoločnosti bola negatívna s poukázaním na skutočnosť, že išlo o nečakanú technickú poruchu, ktorej sa nedalo predísť. Vladimír nesúhlasil s tým, že letecká spoločnosť nerešpektuje jeho práva a požiadal o pomoc sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net.

Leteckú spoločnosť sme upozornili na skutočnosť, že informácia, na základe ktorej Vladimírov nárok zamietajú nie je správna, pretože v zmysle rozhodnutí Súdneho dvora EÚ musia leteckí dopravcovia cestujúcim poskytnúť náhradu aj pri zrušení letu z dôvodu nepredvídaných technických problémov. Išlo teda o oprávnený nárok a letecká spoločnosť na základe uvedeného vyplatila Vladimírovi náhradu