V uplynulom roku bolo na našich vzdelávacích seminároch 1 104 účastníkov

V uplynulom roku 2018 sme uskutočnili celkom 42 seminárov z oblasti ochrany spotrebiteľa celkovo pre 1 104 účastníkov.

Semináre  pre študentov a učiteľov

Na stredných školách bolo zorganizovaných 25 seminárov pre študentov, 6 prednášok  pre 68 učiteľov v rámci účasti ESC na pilotnom projekte spotrebiteľského vzdelávania realizovanom MH SR v spolupráci s vyššími územnými celkami.  1 seminár bol pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave a jeden seminár bol pre žiakov základnej školy v Kolíňanoch. Celkový počet zúčastnených na vzdelávacích aktivitách na školách bol 928 účastníkov.  

Boli sme aj u seniorov

Pre seniorov sme zorganizovali celkom 3 semináre, a to pre seniorov z Denného centra pre seniorov v Žiline – Bytčici, v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb LUNA v Brezne a v Klube dôchodcov Brezno. Seniorov sa celkovo zúčastnilo na spotrebiteľskom vzdelávaní 94. 

Snažíme sa o zvyšovanie povedomia o právach spotrebiteľov aj u predávajúcich

Organizujeme vzdelávacie semináre aj pre predávajúcich, respektíve pre ich zamestnancov, ktorí by mali ovládať právne normy na ochranu spotrebiteľa z hľadiska ich pracovného zaradenia. V roku 2018 sa uskutočnili vzdelávacie semináre v siedmich spoločnostiach, na ktorých bolo celkovo 82 účastníkov.

Odporúčané články

Vyhnite sa skrytému predplatnému

Internet je plný bezplatných skúšobných balíčkov. Objednaním skúšobného balíčka výživového doplnku či potravy pre zvieratá však riskujete, že budete viazaní …
Zobraziť článok

Máte problém so zájazdom? Reklamujte ho!

Rovnako ako každá iná služba má aj zájazd prebehnúť podľa uzavretej zmluvy. Ubytovanie má mať správny počet hviezdičiek, more má …
Zobraziť článok

Požičanie auta na dovolenke

Na požičanom aute môže byť spoznávanie cudzej krajiny rýchlejšie a pohodlnejšie. Stále viac ľudí počas svojho pobytu v zahraničí využíva ponuku …
Zobraziť článok