V uplynulom roku bolo na našich vzdelávacích seminároch 1 104 účastníkov

V uplynulom roku 2018 sme uskutočnili celkom 42 seminárov z oblasti ochrany spotrebiteľa celkovo pre 1 104 účastníkov.

Semináre  pre študentov a učiteľov

Na stredných školách bolo zorganizovaných 25 seminárov pre študentov, 6 prednášok  pre 68 učiteľov v rámci účasti ESC na pilotnom projekte spotrebiteľského vzdelávania realizovanom MH SR v spolupráci s vyššími územnými celkami.  1 seminár bol pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave a jeden seminár bol pre žiakov základnej školy v Kolíňanoch. Celkový počet zúčastnených na vzdelávacích aktivitách na školách bol 928 účastníkov.  

Boli sme aj u seniorov

Pre seniorov sme zorganizovali celkom 3 semináre, a to pre seniorov z Denného centra pre seniorov v Žiline – Bytčici, v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb LUNA v Brezne a v Klube dôchodcov Brezno. Seniorov sa celkovo zúčastnilo na spotrebiteľskom vzdelávaní 94. 

Snažíme sa o zvyšovanie povedomia o právach spotrebiteľov aj u predávajúcich

Organizujeme vzdelávacie semináre aj pre predávajúcich, respektíve pre ich zamestnancov, ktorí by mali ovládať právne normy na ochranu spotrebiteľa z hľadiska ich pracovného zaradenia. V roku 2018 sa uskutočnili vzdelávacie semináre v siedmich spoločnostiach, na ktorých bolo celkovo 82 účastníkov.

Odporúčané články

Dnes si pripomíname Svetový deň spotrebiteľských práv: Práva slovenských spotrebiteľov ovplyvní najmä Brexit

Vzhľadom na to, že Veľká Británia by mala dňa 29. marca 2019 odísť z Európskej únie (táto lehota môže byť …
Zobraziť článok

Internetové zoznamky: Zrušenie predplatného

Bez ohľadu na to, či ste svoju lásku našli alebo nenašli, môžete chcieť svoje doterajšie zoznamovanie sa ukončiť. Spísali sme …
Zobraziť článok

Internetové zoznamky: Prihlásenie sa do služby

Hľadanie lásky na internete môže predstavovať cestu plnú ťažkostí, ktoré môžu začať už momentom predplatenia služby. Spísali sme pre vás …
Zobraziť článok