Presunutie letu na skorší termín: Nový rozmer pojmu “zrušený let“ a nárok na kompenzáciu

ilustracny obrazok

Zmena letového plánu, najmä krátko pred plánovaným odletom, spôsobuje cestujúcim komplikácie a zvlášť nepríjemné je, keď dlhým čakaním na meškajúci či náhradný let, strácajú cenný čas zo svojej dovolenky.

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 o právach cestujúcich v leteckej doprave, máte v prípade zrušenia letu, okrem práva požiadať o vrátenie ceny letenky alebo si zvoliť náhradnú leteckú dopravu a práva na pomoc počas čakania na omeškaný let, tiež nárok na odškodnenie, ak vás letecká spoločnosť neinformovala o zrušení letu aspoň 14 dní pred plánovaným odletom.

Výšku náhrady určuje nariadenie v paušálnej výške od  250 do 600 EUR, v závislosti od dĺžky plánovaného letu. Súdny dvor Európskej únie nárok cestujúcich na náhradu rozšíril aj na prípady veľkého meškania letov a rozhodol, že nárok na náhradu majú aj cestujúci, ktorých let mal pri prílete meškanie aspoň tri hodiny, nakoľko pri takomto meškaní vzniká cestujúcim z dôvodu straty času škoda porovnateľná s takouto škodou, ktorá vzniká cestujúcim, ktorých lety boli zrušené.

Letecká spoločnosť však nie je povinná náhradu vyplatiť, ak zrušenie letu alebo jeho veľké meškanie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým letecká spoločnosť nemohla zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia, napríklad nepriaznivé počasie, štrajk zamestnancov letiska alebo letových dispečerov, rôzne núdzové situácie, politické nepokoje či mimoriadne udalosti na letisku, ako napríklad požiare alebo teroristické útoky.

POZOR! Technické poruchy na lietadle Súdny dvor EÚ vylúčil spomedzi mimoriadnych okolností, keďže pri svojej činnosti s nimi musia letecké spoločnosti počítať.

Nárokom v prípadoch zrušenia a veľkého meškania letov sme sa podrobne venovali v našich článkoch, ktoré nájdete na:

Vedeli ste, že let sa považuje za zrušený aj v prípade, ak bol posunutý o viac ako 1 hodinu skôr oproti plánovanému odletu?

Z dôvodu, že preloženie letu na skorší termín spôsobuje cestujúcim rovnaké nepohodlie a problémy ako jeho zrušenie či veľké meškanie, pretože sú nútení zmeniť svoje plány a preorganizovať svoju cestu, v roku 2021 Európsky súdny dvor opäť rozšíril nárok cestujúcich na kompenzáciu, keď skonštatoval, že za zrušený treba považovať aj let, ktorého odlet bol leteckou spoločnosťou posunutý o viac ako 1 hodinu skôr oproti plánovanému odletu, a preto cestujúcim rovnako aj v takomto prípade patrí nárok na finančnú kompenzáciu. Tento nárok cestujúcim patrí, pokiaľ im letecký dopravca presun letu neoznámil aspoň 14 dní vopred. V prípade oznámenia v tomto časovom predstihu má cestujúci nárok len na vrátenie ceny letenky, pokiaľ sa rozhodne neletieť.

Ako si uplatniť nárok na vrátenie ceny letenky alebo finančnú náhradu

O kompenzáciu a/alebo vrátenie ceny leteniek môžete požiadať leteckú spoločnosť prostredníctvom na to určeného formuláru na jej stránke, do ktorého uvediete požadované údaje, najmä číslo rezervácie a letu, informácie o uplatnenom nároku a vaše bankové spojenie.  Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú kópiu časti výpisu z bankového účtu, alebo z internetbankingu, kde sú uvedené údaje o účte a jeho majiteľovi. Podrobnejšie informácie ako postupovať nájdete,  keď si v menu na stránke leteckej spoločnosti nájdete sekciu, ktorá sa venuje žiadostiam o kompenzácie a refundácie leteniek alebo tiež môžete informácie získať prostredníctvom jej zákazníckej linky.

Peniaze za letenku by vám mali byť vrátené do siedmich dní od zrušenia letu, avšak v realite to môže trvať až rok. Pre vyplatenie kompenzácie pravidlá EÚ nestanovujú žiadnu lehotu.

POZOR! Podľa našich skúseností, v prípade, že ste letenky kupovali od sprostredkovateľa, letecké spoločnosti vyžadujú, aby ste sa s nárokom na vrátenie ceny leteniek obrátili priamo na sprostredkovateľa, ktorý vám letenky predal a ktorý potom vo vašom mene nárok uplatní u leteckej spoločnosti.

Naopak, pokiaľ ide o nárok na kompenzáciu za zrušený či omeškaný let, letecké spoločnosti vyžadujú, aby si tento nárok cestujúci uplatnil v leteckej spoločnosti, a to aj v prípade kúpy leteniek cez sprostredkovateľa.

Existuje tiež možnosť obrátiť sa na spoločnosti, ktoré za vás všetko vybavia, vrátane overenia vášho nároku na kompenzáciu, a poskytnú vám plný servis pri vymáhaní, čo však nie je zadarmo, ale takejto spoločnosti musíte za jej služby zaplatiť províziu, ktorá môže predstavovať až 30% z vymoženej sumy.

Možnosť dokúpiť si takúto službu za symbolický poplatok cca 2 EUR, ponúkajú niektoré cestovné agentúry.

Za účelom bezplatného sprostredkovania mimosúdneho riešenia vašich problémov s vrátením ceny leteniek či vyplatením kompenzácie, sa môžete obrátiť aj na nás.

Odporúčané články

Den bezpečného internetu 2024

Deň bezpečného internetu – výzva pre influencerov

Deň bezpečného internetu – 6. február 2024, ktorý je zameraný na propagáciu online bezpečnosti a zodpovedného používania internetu, je skvelou …
Zobraziť článok

Balík na dobierku

Zasielanie neobjednaných balíkov na dobierku

Dobierkoví podvodníci čakajú kto sa nachytá a zaplatí za balík, ktorý si neobjednal. Stavili najmä na to, že mnohí ľudia …
Zobraziť článok

Európske spotrebiteľské centrum v SR v roku 2023

Rok 2023 bol pre nás plný skvelých aktivít a projektov, ktoré sa zamerali na zlepšenie povedomia spotrebiteľov a boj proti …
Zobraziť článok