Práva dovolenkárov v súvislosti s požiarmi v južnej Európe

požiar

V týchto dňoch je na nás smerovaných množstvo otázok týkajúcich sa možnosti zrušenia zájazdov z dôvodu požiarov v južnej Európe. Čo sa týka možností odstúpenia od zmluvy o zájazde, je nevyhnutné zhodnotiť situáciu individuálne, s dôrazom najmä na miesto, kde má zájazd prebiehať. V určitých prípadoch by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie celej zaplatenej čiastky.

Zrušenie zájazdu z dôvodu prírodnej katastrofy

Ak si spotrebitelia zakúpili svoju dovolenku prostredníctvom cestovnej kancelárie, podľa § 21 ods. 2 zákona o zájazdoch môžu bez zaplatenia odstupného odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu a požadovať vrátenie peňazí, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.

dôvodovej správy k zákonu o zájazdoch vyplýva, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj prírodné katastrofy, ktoré znemožňujú bezpečne cestovať do destinácie, tak ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde.

Zákon o zájazdoch neobsahuje ustanovenie, ktoré by bližšie špecifikovalo dobu pred začatím zájazdu, v rámci ktorej by mohol cestujúci odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného. To znamená, že ak by vznikol spor medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim ohľadom odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, tak v takom prípade je oprávnený poskytnúť záväzný výklad zákona len súd.

Pri argumentácii týkajúcej sa neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností má cestujúci možnosť podoprieť svoje tvrdenia pomocou rôznych zdrojov, predovšetkým informácií, napríklad odporúčaní, ktoré poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, alebo informácií poskytovaných vládou štátu, v ktorom sa nachádza cieľové miesto zájazdu.

Pri zohľadňovaní neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností je potrebné brať do úvahy aj časový aspekt, či existuje predpoklad, že sa okolnosti v cieľovom mieste alebo jeho bezprostrednej blízkosti môžu zmeniť do času plánovaného uskutočnenia zájazdu podľa zmluvy.

Inými slovami, preukázanie dôkazného bremena týkajúceho sa neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností v súvislosti so zájazdom, ktorý má byť uskutočnený napríklad až o mesiac, môže byť náročnejšie v porovnaní s prípadom, keď má byť zájazd uskutočnený o týždeň, pretože situácia sa môže v priebehu času zmeniť.

Aktuálne (28.7.2023) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cestujúcim v súvislosti s požiarmi odporúča, aby sa pred príchodom do Grécka informovali o aktuálnej situácii v cieľovej destinácii v príslušnej cestovnej kancelárii alebo priamo v hoteli a vyhýbali sa pobytom v nebezpečných oblastiach.

Čo sa stane, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania alebo odporúčanie necestovať z dôvodu prírodnej katastrofy?

Pri posudzovaní, či je alebo nie je znemožnené do dovolenkovej destinácie bezpečne cestovať spotrebiteľom vždy radíme, aby sledovali oznamy a upozornenia pred cestovaním zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ak ministerstvo zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania, či odporúčanie necestovať, v tomto prípade by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatili.

Čo v prípade, ak okolnosti súvisiace s prírodnými katastrofami v mieste zájazdu stále umožňovali poskytovanie služieb a napriek tomu ste sa rozhodli predčasne opustiť miesto zájazdu?

V prípade, ak okolnosti súvisiace s prírodnými katastrofami v mieste zájazdu stále umožňovali poskytovanie služieb tak ako boli dohodnuté v zmluve o zájazde a napriek tomu ste sa rozhodli predčasne opustiť miesto zájazdu, v tomto pripadne máme za to, že vám nárok na odstúpenie od zmluvy nevzniká.

Aké možnosti má spotrebiteľ, ktorý nie je spokojný s postupom cestovnej kancelárie?

Ak ste nespokojný s riešením zo strany cestovnej kancelárie, môžete využiť dostupné prostriedky mimosúdneho riešenia sporov alebo sa obrátiť na súd.

V prípade riešenia sporu s cestovnou kanceláriou by argumentácia založená na odporúčaní zverejnenom na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí, ale aj miestnych orgánov v cieľovej krajine mohla pomôcť.

V prípade sporu s cestovnou kanceláriou so sídlom v zahraničí môžeme prípad mimosúdne riešiť s partnerským centrom v krajine sídla cestovnej kancelárie.

V prípade sporu so slovenskou cestovnou kanceláriou jedným s dostupných možností mimosúdneho riešenia je alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS). Spotrebitelia majú možnosť obrátiť sa na niektorý zo subjektov ARS, ktoré sú zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Odporúčané články

Ilustračný obrázok k článku Black Friday

Black Friday: 5 rád ako prežiť nákupnú horúčku bez ujmy na zdraví vašej peňaženke

Počas novembrového výpredajového šialenstva „Black Friday“, lákajú obchodníci spotrebiteľov na výhodné ponuky tovaru za bezkonkurenčné ceny. Pripravili sme si pre …
Zobraziť článok

Zmeny v ARS

Návrh Európskej komisie: Vylepšenie Alternatívneho riešenia sporov (ARS) pre spotrebiteľov

Európska komisia navrhuje nové opatrenia na vylepšenie alternatívneho riešenia sporov (ARS). Táto iniciatíva reaguje na zistenia posúdenia vplyvu, ktoré vykonala …
Zobraziť článok

Ako rozpoznať online podvodníka aby sa z vášho nákupu nestala len ilúzia

Halloween: Ako rozpoznať online podvodníka aby sa z vášho nákupu nestala len ilúzia

Online nákupy sú rizikové, pretože internetová anonymita privádza podvodníkov.Preto by ste mali byť opatrní a dodržiavať bezpečnostné opatrenia.