Návrh Európskej komisie: Vylepšenie Alternatívneho riešenia sporov (ARS) pre spotrebiteľov

Zmeny v ARS

Európska komisia navrhuje nové opatrenia na vylepšenie alternatívneho riešenia sporov (ARS). Táto iniciatíva reaguje na zistenia posúdenia vplyvu, ktoré vykonala Komisia a na Hodnotiacu tabuľku spotrebiteľov 2023. Je to dôležitá súčasť širšej stratégie EÚ, ktorá si dáva za cieľ zabezpečiť, aby sa spotrebitelia mohli efektívne domáhať svojich práv v čoraz viac digitálnom a cezhraničnom prostredí.

Spotrebitelia čelia výzvam

Podľa Hodnotiacej tabuľky spotrebiteľov za rok 2023 sa štvrtina európskych spotrebiteľov stretla s problémom pri vybavovaní reklamácie, avšak tretina z nich nekonala z dôvodu zdĺhavého konania, malej hodnoty sporu alebo nízkej dôvery v uspokojivé vyriešenie problému. Výsledkom je len 300 000 oprávnených sporov ročne v EÚ.

Ciele nových opatrení

Hlavným cieľom nových opatrení je zabezpečiť, aby spotrebitelia mali účinné, cenovo dostupné a spravodlivé spôsoby riešenia sporov, najmä v prípadoch, kde sú vystavení klamlivej reklame, manipulatívnym rozhraniam (ako webové stránky s nevýhodnými nastaveniami), obmedzeniam prístupu k službám (napríklad na základe geografického umiestnenia) a neoprávnenému geografickému blokovaniu (ako blokovanie obsahu pre používateľov na základe ich umiestnenia pri streamovaní videa).

Kľúčové prvky návrhu

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice: Nový návrh smernice o ARS sa zameriava na rozšírenie ochrany spotrebiteľských práv v celej EÚ a zabezpečuje, že tieto pravidlá budú mať vplyv aj na obchodníkov mimo EÚ. Zahrňuje tiež nekalé praktiky, ako sú manipulatívne rozhrania, klamlivá reklama a geografické blokovanie, ktoré doteraz nepatrili do rámca smernice.

Motivácia obchodníkov na spoluprácu: Návrh zachováva slobodu obchodníkov rozhodovať sa o účasti na mimosúdnom riešení sporov, avšak zavádza povinnosť rýchlo reagovať, najneskôr do 20 pracovných dní, ak spotrebiteľ požiada o riešenie sporu cez ARS. Cieľom tejto zmeny je urýchliť proces riešenia sporov a povzbudiť obchodníkov, aby sa aktívne zapájali do riešenia sporu.

Zlepšená pomoc pre spotrebiteľov: Organizácie, ako je sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net, budú poskytovať individuálnu podporu spotrebiteľom, najmä tým, ktorí sú v zraniteľnej pozícii, pri začatí riešenia ich prípadov. Táto podpora zahŕňa služby, ako je pomoc s prekladmi, vysvetlenie postupov, informácie o poplatkoch a asistenciu pri fyzickej dokumentácii. Členské štáty budú stanovovať kontaktné miesta, ktoré zjednodušia komunikáciu medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi a uľahčia celý proces riešenia sporov.

Čo to znamená pre spotrebiteľov a obchodníkov?

Podľa posúdenia vplyvu, ktoré vypracovala Európska komisia, by rozšírenie rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice mohlo viesť k až 100 000 novým oprávneným sporom ročne, čo posilní práva spotrebiteľov a pomôže im efektívnejšie riešiť problémy s obchodníkmi.

Chcete vedieť viac?

Pre ďalšie informácie a detaily sa môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke Európskej komisie.

Odporúčané články

Ilustračný obrázok k článku Black Friday

Black Friday: 5 rád ako prežiť nákupnú horúčku bez ujmy na zdraví vašej peňaženke

Počas novembrového výpredajového šialenstva „Black Friday“, lákajú obchodníci spotrebiteľov na výhodné ponuky tovaru za bezkonkurenčné ceny. Pripravili sme si pre …
Zobraziť článok

Ako rozpoznať online podvodníka aby sa z vášho nákupu nestala len ilúzia

Halloween: Ako rozpoznať online podvodníka aby sa z vášho nákupu nestala len ilúzia

Online nákupy sú rizikové, pretože internetová anonymita privádza podvodníkov.Preto by ste mali byť opatrní a dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

mimoriadne okolnosti

Mimoriadne okolnosti v leteckej doprave a nárok cestujúcich na kompenzáciu

V našom nedávnom článku sme sa venovali nároku na finančnú kompenzáciu, ktorá vzniká cestujúcim voči leteckej spoločnosti v prípade, že …
Zobraziť článok