Akým spôsobom môžu vybaviť moju reklamáciu?

Spôsob vybavenia reklamácie závisí od typu vady na výrobku. Ak je vada odstrániteľná môžete si vybrať medzi opravou alebo výmenou, avšak ak budete požadovať výmenu výrobku nesmú ňou predávajúcemu vzniknúť neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Pri neodstrániteľnej vade, ak vada bráni ďalšiemu užívaniu výrobku, máte právo vybrať si medzi výmenou výrobku a vrátením kúpnej ceny. Tie isté práva máte aj vtedy, ak sa na výrobku vyskytne tretíkrát tá istá vada alebo naraz tri rôzne.

Ak si vyberiete ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, nemusíte prijať od predávajúceho poukážky na ďalší nákup, pretože nejde o zákonný spôsob vybavenia reklamácie.

Ak je vada neodstrániteľná, avšak nebráni ďalšiemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na vyplatenie primeranej zľavy.