Ďalšie oblasti

Výročná správa siete ECC-Net za rok 2008

Publikácia obsahuje prehľad hlavných výsledkov a aktivít siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net v roku a poukazuje na niektoré z problémy, identifikované európskymi spotrebiteľskými centrami, s ktorými sa spotrebitelia pri cezhraničnom nakupovaní stretávali najčastejšie.