Ďalšie oblasti

Pre koho sú určené vzdelávacie semináre?

Vzdelávacie semináre organizujeme pre študentov stredných škôl, seniorov a pre zamestnancov spoločností, ktorí by mali ovládať právne normy na ochranu spotrebiteľa z hľadiska ich pracovného zaradenia. Témy seminárov, ako aj príklady z praxe, sú prispôsobené zúčastnenej skupine.