Piate výročie siete ECC- Net: Výročná správa za roky 2005-2009

Počas piatich rokov Európske spotrebiteľské centrá dosiahli veľa a so zvyšujúcim sa počtom spotrebiteľov nakupujúcich online bude ich úloha ešte dôležitejšia. Vďaka ich pomoci pri presadzovaní práv spotrebiteľov môžu Európania získať väčšiu dôveru v jednotný digitálny trh. Publikácia obsahuje prehľad hlavných výsledkov a aktivít  siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net za roky 2005 – 2009.

Výročná správa za roky 2005-2009