Zrušenie letu – zložitá cesta k spravodlivosti

Missed flight

Katarína zo Slovenska si rezervovala let z Ekvádoru na Slovensko, ktorý prevádzkovala letecká spoločnosť so sídlom v Španielsku.

Z dôvodu prebiehajúcich protestov a nebezpečnej situácie v októbri 2019 bol jej let zrušený.

Z tohto dôvodu bola Katarína nútená zostať v Ekvádore o tri dni dlhšie, ako sa očakávalo. Počas týchto troch dní jej vznikli náklady na ubytovanie a stravu a letecký dopravca bol povinný tieto náklady uhradiť.

Katarína neočakávala, že čas potrebný na vrátenie peňazí bude taký dlhý, ale nakoniec sa jej ho vďaka ECC-Net podarilo získať.

Katarína najprv postupovala podľa štandardného postupu. Náklady si uplatnila priamo u leteckého dopravcu, ale na jej žiadosti nereagovali. Dostávala len automatické odpovede, že nemá nárok na kompenzáciu podľa nariadenia 261/2004, o ktorú ani nežiadala.

Potom sa rozhodla obrátiť na ESC v SR. Letecký dopravca bol neochotný a na mimosúdnom riešení sa nezúčastnil. Preto sme Katarínu informovali o možnosti súdneho konania a ona sa rozhodla to skúsiť.

Keďže súdne konanie prebiehalo v španielčine na španielskom súde, v spolupráci s ESC Španielsko sme Kataríne pomohli s formuláciou podania a prekladom do španielčiny.

V decembri 2021 súd nariadil leteckej spoločnosti uhradiť trovy konania. Rozsudok súd doručil priamo aj leteckej spoločnosti, ale ani vtedy letecká spoločnosť platbu nevykonala.

ESC Španielsko opäť poskytlo pomoc a oznámilo leteckému dopravcovi rozsudok a povinnosť zaplatiť. Vtedy sa ľady prelomili a v marci 2022 letecký dopravca náklady uhradil.