Reklamácia prémiovej kanvice na čaj

Tea in the pot

V decembri 2021 si Monika kúpila dizajnovú kanvicu za 520 EUR. Keďže povrch kanvice začal po dvoch mesiacoch praskať, Monika ju reklamovala a poslala do autorizovaného servisu. Keďže ani po troch mesiacoch sa Monike nikto neozval, požiadala o vrátenie peňazí, čo sa však nestalo.

Potom sa v júni 2022 rozhodla kontaktovať ESC v SR. Obchodník so sídlom v Nemecku potvrdil, že poškodené kanvice sa zvyčajne neopravujú, ale vymieňajú za nové. Výrobca kanvíc mal v tom čase problémy s výrobou a dodávkami. Náhradná kanvica by neprišla skôr ako v septembri 2022, pričom tvrdili, že dodanie môže trvať ešte dlhšie.

Po ďalšej komunikácii obchodník uviedol, že vráti Monike kúpnu cenu, ale až po tom, ako mu zašle poškodenú kanvicu (ktorá už bola zaslaná na reklamáciu do servisu). Neskôr vďaka ďalšej komunikácii zo strany ESC Nemecko došlo k vyriešeniu tejto skutočnosti a koncom leta obchodník Monike vrátil kúpnu cenu za jej dizajnovú čajovú kanvicu.