Reklamácia nekvalitného záhradného domčeka

Spotrebiteľka z Bratislavy si zakúpila plechový záhradný domček. Po doručení zistila, že tovar kvalitatívne vôbec nezodpovedá popisu uvedenému na internetovej stránke predávajúceho. Pri prvom silnejšom vetre sa výrobok rozpadol ako domček z kariet.

Keďže spotrebiteľka mala právo uplatniť si reklamáciu, kontaktovala e-shop a požiadala o nápravu. Predávajúci reklamáciu zamietol, pričom nedodržal reklamačné postupy stanovené zákonom.

Keď sa spotrebiteľka snažila o vyriešenie situácie, predávajúci vôbec nejavil záujem.   Keďže prevádzkovateľ e-shopu má sídlo v Holandsku,  spotrebiteľka sa obrátila na sieť ECC-Net.

Po spracovaní prípadu sme požiadali našich partnerov v Holandsku o pomoc, tí následne predávajúceho kontaktovali. Predávajúci uznal pochybenie a po preverení situácie bola reklamácia vybavená vrátením kúpnej ceny.