Odmietla voucher za zrušený let

Pani Klára mala minulý rok v apríli dovolenkovať na Kanárskych ostrovoch. Namiesto toho ako mnohí,  musela riešiť nepríjemnosti s vrátením peňazí. Kvôli začínajúcej pandémii ochorenia COVID-19 bol jej let zrušený. Sprostredkovateľ predaja letenky ju vyrozumel, že namiesto sumy za neuskutočnený let (372,72 EUR) dostane ako kompenzáciu poukaz – voucher. Spotrebiteľke toto riešenie nevyhovovalo. Nebola si istá, či možnosť voucheru využije, a preto sa rozhodla získať svoje peniaze späť.

So žiadosťou o vrátenie peňazí sa ešte v apríli obrátila na leteckého dopravcu a aj na sprostredkovateľa predaja letenky.  Na stránke leteckého dopravcu sa totiž dočítala, že cestujúci má na výber či voucher prijme, alebo mu vrátia peniaze. Po oslovení leteckého dopravcu bola odkázaná opäť na sprostredkovateľa predaja, ktorý by jej peniaze mal vyplatiť. Ten jej však iba znova odpísal, že jej ponúka voucher. V júni sa preto rozhodla osloviť nás so žiadosťou o pomoc s riešením jej problému. Keďže sprostredkovateľ predaja letenky sídli v Poľsku, v rámci spolupráce v sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net sme prípad riešili s našim poľským partnerským centrom, ktoré so sprostredkovateľom predaja nadviazalo komunikáciu. Poukázali sme na odporúčanie Európskej komisie v zmysle ktorého by spotrebiteľ mal mať možnosť voucher odmietnuť. Koncom augusta spotrebiteľke bolo priznané vrátenie platby, peniaze jej prišli na účet a prípad sme úspešne uzavreli.