Meškanie letu – nebolo možné dostať sa do hotela

Elena cestovala letecky z Budapešti do Barcelony. Jej let však mal 4 hodinové meškanie a v Barcelone jej lietadlo pristálo až po polnoci. Keďže mala rezervované ubytovanie v Tarragone, bola nútená si po prílete kvôli meškaniu lietadla zobrať taxík. V noci už vlaky ani autobusy nepremávali. Elena následne požiadala o preplatenie platby za taxík leteckú spoločnosť. Jej žiadosť však spoločnosť zamietla.

Letecká spoločnosť ju informovala, že meškanie bolo spôsobené obmedzeniami zo strany riadenia letovej prevádzky. Keďže ide o meškanie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, zamietnutie jej žiadosti odôvodnili tým, že v týchto prípadoch jej neprislúcha finančná náhrada podľa nariadenia EÚ č. 261/2004 o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Spotrebiteľka nás požiadala o pomoc s riešením jej prípadu. Po preskúmaní jej prípadu sme kontaktovali naše partnerské centrum v krajine sídla leteckej spoločnosti.  Vďaka intervencii Európskeho spotrebiteľského centra v Írsku, letecká spoločnosť prehodnotila svoje stanovisko. Vzhľadom na nočný čas, v ktorom Elena pristála na cieľovom letisku, potvrdili refundáciu za prepravu taxíkom v plnej výške.