Vrátená záloha za zájazd

V januári pani Marianne z Rakúska spolu so svojou priateľkou uzatvorili cez rakúskeho sprostredkovateľa so slovenskou cestovnou kanceláriou zmluvu o obstaraní zájazdu. Išlo o dovolenku na Malorke, kde mali cestovať na jeseň a cena zájazdu bola 2100 EUR. Pani Marianne zaplatila zálohu 300 EUR a zvyšnú časť mala uhradiť pred vycestovaním.

V marci musela jej priateľka zo zdravotných dôvodov od zmluvy odstúpiť. Pani Marianne však bola odhodlaná vycestovať, a preto cestovnú kanceláriu informovala, že napriek výpadku jej kamarátky trvá na pokračovaní zmluvy .

Prešlo niekoľko mesiacov a nadišiel čas odchodu na dovolenku, pani Marianne však nedostala od cestovnej kancelárie, žiadne ďalšie dôležité informácie o zájazde, a to najmä potrebné doklady, ktoré potrebovala, aby mohla vycestovať (letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania). Vyzeralo to tak, že cestovná kancelária na ňu pozabudla. Pani Marianne predpokladala, že sa jej nakoniec ozvú, keďže ich jasne informovala, že trvá na pokračovaní zmluvy.

Keďže cestovná kancelária sa odmlčala, pani Marianne sa zájazdu nezúčastnila, preto požiadala o vrátenie zálohy na jej účet, no ani na túto jej žiadosť opäť nereagovali. Následne sa rozhodla riešiť túto záležitosť ďalej a obrátila sa na sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net.

Po prevzatí prípadu na riešenie sa nám dostalo do rúk vyjadrenie cestovnej kancelárie, podľa ktorej bol problém v tom, že pani Marianne nedoplatila zvyšnú cenu zájazdu, a preto jej neboli vydané potrebné doklady. V zmysle podmienok cestovnej zmluvy, ale mala najskôr cestovná kancelária vystaviť faktúru a doručiť ju spotrebiteľke a až následne po úhrade ceny za zájazd mali byť spotrebiteľke vydané potrebné doklady.  Keď sme sa opätovne pokúšali zistiť, v čom bol problém a prečo faktúru pani Marianne nevystavili, cestovná kancelári sa nakoniec bez bližších informácií rozhodla ukončiť tento prípad prísľubom vrátenia zálohy, čo pani Marianne príjemne prekvapilo a po potvrdení, že má peniaze na účte sme jej prípad uzavreli.