Platforma Riešenie sporov online (Platforma RSO)

Platforma RSO predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet. Platforma prináša spotrebiteľom aj obchodníkom jednoduché, rýchle a hlavné lacné riešenie sporov vzniknutých pri nakupovaní online.

Prakticky ide o možnosť podania sťažnosti spotrebiteľom v prípade porušenia niektorých jeho práv súvisiacich s nákupom online a vyriešenie takéhoto sporu treťou stranou k spokojnosti zákazníka aj obchodníka.