Nevýhody predĺženej záruky

  • V niektorých prípadoch predajca zamietol reklamáciu uplatnenú v rámci predĺženej záruky aj napriek tomu, že výrobok dal odborne posúdiť. Spotrebiteľ následne musel požiadať o uplatnenie zákonnej záruky. V niektorých prípadoch predávajúci odmietol vybaviť reklamáciu s odôvodnením, že už bola zamietnutá výrobcom v rámci rozšírenej záruky.
  • Premlčacia doba v rámci zákonnej záruky môže uplynúť zatiaľ čo sa spotrebiteľ snaží uplatniť rozšírenú záruku, nakoľko nedochádza k prerušenie plynutia zákonnej záruky.
  • Rozšírené záruky sú často geograficky limitované preto to nemusí byť výhodné pri cezhraničnom nakupovaní.
  • Obsah rozšírenej záruky sa môže v členských štátoch líšiť. Pre spotrebiteľa môže byť zložité uplatniť si takú záruku v inom členskom štáte.
  • Náhrady ponúkané poskytovateľom rozšírenej záruky môžu byť limitované len na opravu, nepripúšťajú výmenu výrobku, viac opráv alebo preferujú výmenu výrobku pred vrátením peňazí.
  • Ak oprava výrobku nie je možná poskytovateľ takejto záruky pripúšťa len vrátenie peňazí v hodnote zníženej opotrebovaním výrobku alebo len formu voucheru.
  • V niektorých prípadoch je od spotrebiteľa vyžadované nadmerné preukazovanie pri uplatnení si rozšírenej záruky (napríklad preukázanie fyzického zranenia, ak telefón bol poškodený v priebehu pokusu o krádež) alebo musí spotrebiteľ splniť špecifické podmienky ako napríklad vypracovanie odborného posúdenia výrobku na náklady spotrebiteľa.

Nie pri každej predĺženej záruke sa dodrží to, čo sa sľúbi Až 34.7% účastníkov prieskumu uskutočneného sieťou ECC-Net v roku 2014 uviedlo, že neboli spokojní so spôsobom vybavenia reklamácie v rámci predĺženej záruky. Dôvodom nespokojnosti boli početné výnimky z predĺženej záruky, neefektívnosť (predajca sa dlho neozýval atď.), rozšírená záruka sa prekrývala s inými zmluvami (napríklad ochrana pri nákupe prostredníctvom kreditnej karty) a nezrozumiteľný výpočet nákladov.