Európsky platobný rozkaz

Tento postup sa vzťahuje na cezhraničné peňažné nároky a využívajú sa v ňom vzorové tlačivá návrhu na uplatnenie nároku – ale nemusíte mať najskôr rozsudok vnútroštátneho súdu. Čiže tento postup sa uplatňuje vtedy, keď vymáhate peňažný nárok od niekoho, kto nepopiera, že vám príslušnú sumu dlhuje. Takáto pohľadávka je známa ako nesporný peňažný nárok.

Tlačivá vo všetkých jazykoch EÚ a mnohé ďalšie informácie sú dostupné na webových stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.